Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

A SZENTMISÉK RENDJE

(2022. május 16. − 22.)

 

NAP

ÓRA

SZÁNDÉK

Hétfő
2022.5.16.
Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú

7.00

Egy szándékra

Kedd
2022.5.17.
Boldog Scheffler János vértanú püspök

7.00

Szent Antal tiszteletére

Szerda
2022.5.18.
Szent I. János pápa és vértanú

19.00

Egy család szándékára

Csütörtök
2022.5.19.

7.00

Az Oltáriszentség tiszteletére

Péntek
2022.5.20.
Sienai Szent Bernardin

7.00

† Tóth Lajos és a család elhunyt tagjaiért

Szombat
2022.5.21.
Magellán Szent Kristóf áldozópap és társai vértanúk

15.00

Nászmise
Pásztor Emanuel és Petrás Lídia

16.00

† Végel szül. Süge Rozália szülésznőért, halálának 25 éves évfordulóján, valamint a család élő és elhunyt tagjaiért

VASÁRNAP
2022.5.22.
HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

7.30

† Tóth Teréz (1 év)
† Tóth István (22 év)

18.00

A népért

 

1. Hétfőn délután 5 órától próba az elsőáldozókkal.

2. Szerdán délután 2 órától próba a bérmálkozókkal.

3. Szombaton délelőtt 9 órától a harmadikosoknak, 10 órától a hetedikeseknek plébániai hittan.

4. Az Anyaszentegyház házasságot hirdet! Pásztor Emanuel, temerini lakos, Gellért és Klinecz Izabella fia feleségül veszi Petrás Lídiát, Róbert és Szép Hargita leányát. Aki közöttük házassági akadályról tud, kérjük, jelentse a plébánián, vagy hallgasson mindörökre! Mi pedig imádkozzunk az ifjú jegyesekért, hogy szent frigyük Isten akarata szerint, szentségben, békességben, örömben és tisztességben köttessék. Esküvőjük templomunkban lesz, folyó hónap 21-én lesz, délután 3 órakor.

5. Minden szentmise előtt fél órával alkalom van szentgyónásra. A hívek figyelmébe ajánlom ezt a lehetőséget.

6. A májusi ájtatosságot a szentmisék után végezzük, vasárnap a reggeli fél nyolcas szentmise után.

7. Isten éltesse a születés- és névnaposokat, valamint azokat akik házassági évfordulót jubilálnak!

8. Jó étvágyat a vasárnapi ebédhez!

 

Zsúnyi Tibor plébános

SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

RIMOKATOLIČKA ŽUPA UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

SRBOBRAN ‒ SZENTTAMÁS

Tel.: 021/730-356;

Zsúnyi Tibor atya

mobil: 065/40-45-522;

e-mail: zsunyi88@gmail.com;

Paska Imre kántor

mobil: 060/30-00-982;