Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

A SZENTMISÉK RENDJE

(2024. június 10. − 16.)

 

NAP

ÓRA

SZÁNDÉK

Hétfő
2024.6.10.

7:00

Egy szándékra

Kedd
2024.6.11.
Szent Barnabás apostol

7:00

Betegért

19:00

† Marija Švajcer

Szerda
2024.6.12.

19:00

Elhunyt édesanyáért

Csütörtök
2024.6.13.
Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító

7:00

Szent Antal tiszteletére

Péntek
2024.6.14.

19:00

Egy szándékra

Szombat
2024.6.15.
Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő

15:30

Nászmise
Bálizs Béla és Brasnyó Kornélia

VASÁRNAP
2024.6.16.
ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP

7:30

Egy szándékra

18:00

Népért

 

1. A másodikosokkal, az elsőgyónókkal próba kedden délután öt órától a templomban.

2. Csütörtökön délután öt órától a Pannon Tv-ben összefoglalót láthatunk az úrnapi szentmiséről és körmenetről.

3. Kedves gyerekek! A héten elkezdődik a szünet, ügyeljetek arra, hogy tartalmasan töltsétek a nyarat, segítsetek otthon szüleiteknek. Tétlen kéznek ördög a munkaadója! A szentmisék nem szünetelnek, Isten nem megy szabadságra.

4. Az Anyaszentegyház házasságot hirdet! Bálizs Béla, néhai Géza és Ađanski Mirjana fia feleségül veszi Brasnyó Kornéliát, Nándor és Talló Erika leányát. Aki közöttük házassági akadályról tud, kérjük, jelentse a plébánián, vagy hallgasson mindörökre! Mi pedig imádkozzunk az ifjú jegyesekért, hogy szent frigyük Isten akarata szerint, szentségben, békességben, örömben és tisztességben köttessék. Esküvőjük szombaton délután fél négykor lesz templomunkban.

5. Jövő vasárnap délben gyülekező a templomudvarban a harmadikosoknak és indulás Tóthfaluba az elsőáldozók találkozójára.

6. A Jézus Barát Gyalogtúrára a jelentkezési lapot a plébánián is át lehet venni.

7. Međugorjéba a Mladifestre a plébánián lehet jelentkezni.

8. Isten éltesse a születés- és névnaposokat, valamint a házassági évfordulót jubilálókat!

9. Jó étvágyat a vasárnapi ebédhez!

 

 

ft. Zsúnyi Tibor esperes

a szenttamási Szent Kereszt Felmagasztalása-plébánia plébánosa, valamint a veprődi, az ókéri és cservenkai plébániák kormányzója

SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

RIMOKATOLIČKA ŽUPA UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

SRBOBRAN ‒ SZENTTAMÁS

Tel.: 021/730-356;

Zsúnyi Tibor atya

mobil: 065/40-45-522;

e-mail: zsunyi88@gmail.com;

Paska Imre kántor

mobil: 060/30-00-982;

 

 

Közzétette: Németh Dezső

2024. június 9. 08 óra

szenttamas.rs