Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

A SZENTMISÉK RENDJE

(2024. március 11. − 17.)

 

NAP

ÓRA

SZÁNDÉK

Hétfő
2024.3.11.

7:00

Egy szándékra

Kedd
2024.3.12.

7:00

† Szível szül. Szécsényi Julianna

Szerda
2024.3.13.

7:00

A pápáért

Csütörtök
2024.3.14.

7:00

Az Oltáriszentség tiszteletére

Péntek
2024.3.15.

7:00

Nemzetünkért

18:00

Keresztúti ájtatosság

Szombat
2024.3.16.

7:00

Szűzanya tiszteletére

VASÁRNAP
2024.3.17.
NAGYBÖJT V. VASÁRNAP

7:30

Egy család szándékára

18:00

Népért

 

1. Ma délután három órakor keresztúti ájtatosság a kistemplomban.

2. Tart a nagyböjti idő, hangos mulatozásokat ne rendezzünk és ne is vegyünk részt rajta.

3. Kedden délután 3 órától a hittanteremben a negyedikes, ötödikes és hatodikos osztályosoknak Passió próba a hittanteremben.

4. Pénteken este hat órától az ötödikesekkel végezzük a keresztúti ájtatosságot. Kérem az ötödikeseket, hogy este hat előtt tíz perccel legyenek a kistemplomban.

5. Szombaton a harmadikosoknak délelőtt kilenc órától, a hetedikeseknek tíz órától plébániai hittan.

6. Međugorjéba szerveznek zarándoklatot áprilisban és májusban, jelentkezni a plébánián.

7. Ifjúsági lelkinap és munkatársképzés Magyarkanizsán március tizenhatodikán, további információk a plakáton.

8. Csütörtökön 12:30-kor koszorúzás és megemlékező ünnepség a Petőfi szobornál a plébánia udvarában.

9. Betegek látogatása húsvétra március 26-án, nagykedden. Kérem a hozzátartozókat jelentsék beteg családtagjukat, ismerősüket a plébánián vagy az újságos asztalnál.

10. Isten éltesse a születés- és névnaposokat, valamint a házassági évfordulót jubilálókat!

11. Jó étvágyat a vasárnapi ebédhez!

 

 

ft. Zsúnyi Tibor esperes

a szenttamási Szent Kereszt Felmagasztalása-plébánia plébánosa, valamint a veprődi, az ókéri és cservenkai plébániák kormányzója

SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

RIMOKATOLIČKA ŽUPA UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

SRBOBRAN ‒ SZENTTAMÁS

Tel.: 021/730-356;

Zsúnyi Tibor atya

mobil: 065/40-45-522;

e-mail: zsunyi88@gmail.com;

Paska Imre kántor

mobil: 060/30-00-982;

 

 

Közzétette: Németh Dezső