Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

A SZENTMISÉK RENDJE

(2024. március 18. − 24.)

 

NAP

ÓRA

SZÁNDÉK

Hétfő
2024.3.18.

7:00

Egy szándékra

Kedd
2024.3.19.
SZENT JÓZSEF
A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE

8:00

† Nagy Mária, férje Sándor és fiuk Nagy Józsefért

Szerda
2024.3.20.

7:00

Édesanyáért

Csütörtök
2024.3.21.

7:00

Az Oltáriszentség tiszteletére

Péntek
2024.3.22.

7:00

Békéért

18:00

Keresztúti ájtatosság

Szombat
2024.3.23.

7:00

Szűzanya tiszteletére

VASÁRNAP
2024.3.24.
VIRÁGVASÁRNAP
 AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA

7:30

Népért

18:00

Az Urbán és a Fodor családok élő és elhunyt tagjaiért

 

1. Ma délután három órakor keresztúti ájtatosság a kistemplomban.

2. Tart a nagyböjti idő, hangos mulatozásokat ne rendezzünk és ne is vegyünk részt rajta.

3. Hétfőn délután 5 órától Passió próba a negyedikes, ötödikes és hatodikos hittanosokkal.

4. Pénteken este hat órától a hatodikosokkal végezzük a keresztúti ájtatosságot. Kérem a hatodikosokat, hogy este hat előtt tíz perccel legyenek a kistemplomban.

5. Szombaton a negyedikeseknek délelőtt kilenc órától, a nyolcadikosoknak tíz órától plébániai hittan.

6. Betegek látogatása húsvétra március 26-án, nagykedden. Kérem a hozzátartozókat jelentsék beteg családtagjukat, ismerősüket a plébánián vagy az újságos asztalnál.

7. Egyházközségünk gyónóbúcsúja húsvétra, március 25-én, nagyhétfőn.

8. Betegek látogatása húsvétra március 26-án, nagykedden. Kérem a hozzátartozókat jelentsék beteg családtagjukat, ismerősüket a plébánián vagy az újságos asztalnál

9. Jövő vasárnap a reggeli és az esti szentmise is a plébánia udvarában kezdődik. Barkaágat hozzunk magunkkal.

10. Virágvasárnap a kihelyezett perselyben gyűjtés a Szentföld javára.

11. A Citadella Civil Szervezet és szenttamási Női Fórum Virágvasárnap (március 24-én) szervezi meg a 11. Dédmamáink kalácsa kiállítást a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola előcsarnokában. A versenyzőket a süteményekkel 10 és 13 óra között várják, a 15 órakor kezdődő eredményhirdetést pedig kulturális program követi. Az összegyűjtött süteményekkel az idei évben a helyi iskola tanulóit ajándékozzák meg. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.

12. Isten éltesse a születés- és névnaposokat, valamint a házassági évfordulót jubilálókat!

13. Jó étvágyat a vasárnapi ebédhez!

 

 

ft. Zsúnyi Tibor esperes

a szenttamási Szent Kereszt Felmagasztalása-plébánia plébánosa, valamint a veprődi, az ókéri és cservenkai plébániák kormányzója

SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

RIMOKATOLIČKA ŽUPA UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

SRBOBRAN ‒ SZENTTAMÁS

Tel.: 021/730-356;

Zsúnyi Tibor atya

mobil: 065/40-45-522;

e-mail: zsunyi88@gmail.com;

Paska Imre kántor

mobil: 060/30-00-982;

 

 

Közzétette: Németh Dezső

2024. március 17. 07 óra