Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

A SZENTMISÉK RENDJE

(2024. március 25. − 31.)

 

NAP

ÓRA

SZÁNDÉK

Nagyhétfő
2024.3.25.

18:00

Bűnök bocsánatáért

Nagykedd
2024.3.26.

7:00

Egyházközségünkért

Nagyszerda
2024.3.27.

7:00

Egy család szándékára

NAGYCSÜTÖRTÖK
2024.3.28.

19:00

SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE

NAGYPÉNTEK
2024.3.29.

15:00

Keresztúti ájtatosság a kálvárián

19:00

NAGYPÉNTEKI SZERTARTÁS

NAGYSZOMBAT
2024.3.30.

19:00

A HÚSVÉTI VIGÍLIA SZERTARTÁSA

VASÁRNAP
2024.3.31.
HÚSVÉTVASÁRNAP

7:30

† Vörös Sándor, † Id. Vörös Sándor és neje Ilona, † Makra János és neje Erzsébet

9:00

† Mirjana Lončar i Ivan Lončar

10:00

Népért

 

1. Ma délután három órakor keresztúti ájtatosság a kistemplomban.

2. Ma, a kihelyezett perselyben gyűjtés a Jeruzsálemi Szentsír javára.

3. Holnap gyónóbúcsú, végezzük el húsvéti szentgyónásunkat. A gyerekeknek kedden délután 4 órától 6 óráig gyóntatás.

4. Kedden betegek látogatása, kérem a hozzátartozókat, jelentsék beteg családtagjukat, ismerősüket.

5. Szerdán délután 4 órától az első osztálytól a nyolcadikig minden gyereket várunk a plébániaudvarba, majd közösen a Kálváriára megyünk és elvégezzük a keresztúti ájtatosságot.

6. Nagycsütörtökön a szentmise után szentségimádás este 9 óráig.

7. Nagypéntek szigorú böjt és hústilalom. Délután 3 órától keresztúti ájtatosság a kálvárián.

8. Nagyszombaton délelőtt 9 órától látogatható a Szentsír. A Szentsírra virágot hozzunk pénteken délelőtt a kistemplomba.

9. Nagyszombaton az esti szentmisére gyertyát hozzunk magunkkal.

10. Vegyünk részt a nagyheti szertartásokon, ezzel is kifejezve Krisztushoz tartozásunkat!

11. Isten éltesse a születés- és névnaposokat, valamint a házassági évfordulót jubilálókat!

12. Jó étvágyat a vasárnapi ebédhez!

 

 

ft. Zsúnyi Tibor esperes

a szenttamási Szent Kereszt Felmagasztalása-plébánia plébánosa, valamint a veprődi, az ókéri és cservenkai plébániák kormányzója

SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

RIMOKATOLIČKA ŽUPA UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

SRBOBRAN ‒ SZENTTAMÁS

Tel.: 021/730-356;

Zsúnyi Tibor atya

mobil: 065/40-45-522;

e-mail: zsunyi88@gmail.com;

Paska Imre kántor

mobil: 060/30-00-982;

 

 

Közzétette: Németh Dezső

2024. március 25. 09 óra