Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

A település névadójára emlékeztek

A szépen feldíszített templomban az ünnepi szentmisét Fazekas Ferenc megyés püspök celebrálta

Ünnepi szentmisével emlékeztek szerdán a szenttamási Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus templomban a település nevét viselő Szent Tamás apostolra. A szertartást ft. msgr. Fazekas Ferenc megyés püspök celebrálta. Rajta kívül itt volt még ft. Világos Miklós moholi plébános, ft. Zsúnyi Tibor szenttamási esperesplébános, Srboljub Srdić pravoszláv paróchus, Goran Ranisavljević pravoszláv paróchus, ft. Juhász György kúlai plébános, ft. dr. Szöllősi Tibor temerini esperesplébános, ft. Bartus Ervin kishegyesi plébános, ft. Szabady Károly verbászi plébános, ft. Brasnyó Ferenc nyugalmazott plébános, ft. Skenderović Dražen püspöki titkár, ft. Tojzán László, a Paulinum rektora, ft. Balažević Dušan szenttamási káplán, valamint a kántorok, Simovics Balázs Óbecséről és Paska Imre helybeli kántor.

Az ünnepi szentmisén elhangzott szentbeszédében Fazekas Ferenc püspök többek között emlékeztetett arra, hogy Szent Tamás Jézus közvetlen tanítványa, apostola volt.

‒ A sebeit felfedő Jézus Szent Tamáson keresztül szól mindmáig a kétségekkel vívódó emberhez: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!” Szent Tamással kapcsolatosan nem felejthetjük el azt a párbeszédet sem, amely közte és Jézus között bonyolódott le, s amely az utolsó vacsorán hangzott el. A kérdésére, amelyet Jézus felé intézett, hogy „Uram, nem tudjuk, hova mégy, hát hogy ismerhetnénk az utat?”, üdvözítőnk ezt válaszolta: Én vagyok az út, az igazság és az élet! Valóban mi, keresztények Jézus Krisztusba vetjük minden bizalmunkat, hiszen ő az, aki számunkra megmutatja az igaz és helyes utat. Nem vitás, hogy a mai világ különféle dolgokat kínál fel életünk boldogulásához, de nekünk, Krisztus követőinek a Jóistenben kell támaszt találni. Mert különben eltévedünk a különböző véleményekben, s mindenfélében kezdünk hinni. Megváltónk nélkül nem tudjuk felmérni, mi a helyes és a helytelen, mi az emberséges és az embertelen. Igazából ilyen helyzetekben kell kritikusnak, kételkedőknek, megfontoltnak lennünk, hogy ne fogadjunk be könnyelműen mindenfajta nézetet – mondta Ferenc püspök homíliájában a szerdai szentmisén.

Zsúnyi Tibor, Szenttamás plébánosa emlékeztetett arra, hogy Tamás apostolra a hitetlen jelzőt ragasztotta a kor.

‒ Nem hitte el azt, hogy Jézus valóban feltámadt. Volt neki egy olyan emberi hozzáállása, magatartása, és úgy állt mindehhez, mint mi mindannyian. Mindent szeretnék megtapasztalni, megérinteni, megfogni. Tamás később az életét adta ezért a hitért. Jó példa ez mindegyikünk számára, hogy az ő magatartásával, az ő hozzáállásával példát mutatott a keresztény hívő embernek: ha vannak is kételyeink, azzal mindig legyünk tisztában, hogy a Jóisten ott van mellettünk! – fogalmazott Zsúnyi Tibor atya. Az ünnepi szentmisét a kántorok éneke mellett az Aprószentek templomi kórus tette meghittebbé.

 

 

Forrás: Magyar Szó

Közzétette: Németh Dezső

2024. július 5. 13 óra

szenttamas.rs