Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

Templombúcsúra készülnek Szenttamáson

Szeptember 14-én ünnepeli az egyház Szent Kereszt felmagasztalása ünnepét. Egyházközségünk templomának búcsúja. Az idei évben a hagyományokhoz híven fél kilenctől gyülekező a templomudvarban, majd 9 órakor indul a menet a kálváriára, ahol keresztúti ájtatosságot tartanak.

10 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet Ft. Horváth Ákos kanizsai káplán mutat be. A szentmise keretében egy újmisést is köszöntenek, a központi téma pedig az eucharisztikus világkongresszus lesz.

Mivel Zsúnyi Tibor plébánost a püspök atya kinevezte esperes plébánosnak, a templombúcsúra az esperes-kerület papságát várják.

A szentmise végén kerül átadásra az ÉRTÜNK díj, amelyet néhány év után tavaly újraindítottak, és amellyel megköszönik mindazok munkásságát, akik értünk, szenttamásiakért munkálkodnak.

A szentmisét követően a Kézimunka Kedvelők Egyesülete a templomudvarban agapét szervez, amelyre minden ünnepelőt szeretettel várnak.

A templombúcsú napján este 19 órai kezdettel a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola udvarában kulturális műsorra kerül sor.

 

P. L.

szenttamas.rs