Egyházi hírek

Szenttamas.rs

 

Úrnapot ünnepeltek Szenttamáson

 

2021. június 3-án ünnepelte a szenttamási római katolikus egyházközség Úrnapját. Az ünnepi szentmise 19 órakor kezdődött, a Szent Kereszt felmagasztalása templomban.

Az Úrnapja Krisztus szent testének és vérének ünnepe. Szentháromság ünnepe utáni csütörtökön, de nálunk is a következő vasárnapon tartott fő ünnep.

A nagycsütörtöki ünneplés a nagyhét hangulata miatt nem tudja az öröm hangulatát kellőképen kifejezni. Ennek az Oltáriszentségben köztünk lévő megtestesült Krisztusnak a lelkes ünneplését szolgálja az Úrnapja. A szentmise végén az Oltáriszentséggel a kézben körmenetben a pap elindul, és négy oltárt érintve körbe hordozzák a köztünk élő Eucharisztikus Krisztust.

Mióta Jézus megalapította Egyházát és az Oltáriszentséget, azóta a keresztény egyházakban a szentmiséken mindig felhangzanak az utolsó vacsora szavai. A Biblia utolsó vacsora fejezete szerint: „Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s oda nyújtotta tanítványainak (…) Vegyétek és egyétek, ez az én testem! Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára"." (Mt 26, 26-28).

Közösségünk a mai nap újra erőteljesen megmutatta mennyire fontos számára a Jóisten temploma és az Úrnapja. Igazán sokan fontosnak tartották ma az esti szentmisét. Az elsőáldozók közül szinte mindannyian jelen voltak, sok gyermek, sok sok szülő és hívő jött el a templomba, és kísérte útján az oltáriszentséget.

Sokan nem tudnak imádkozni, templomba menni. Jézus mindig vár ránk, hogy betérjünk hozzá és beszélgessünk vele. A templom az imádság háza, hálaadásra vár minket. Ki ne tartozna hálaadásért az Istennek?

Ez az ünnep arra hív minket, hogy Krisztus testét mindig vegyük magunkhoz.

 

Úrnapi hiedelmek, népszokások

Úrnapja a pünkösd utáni második hét csütörtökje. Ezen a napon ha szép az idő, akkor bő termés lesz.

Az ekkor tartott körmeneteknél úrnapi sátrakat készítettek a falu különböző pontjain, Szenttamáson pedig a templomudvarban. Ezeket virágokkal díszítették. Az asszonyok őrizték a felvirágzott úrnapi sátrakat, nehogy a virágokból más falubeli lányos anya elvigyen, mert azzal elvinné a helybéli lányok szerencséjét, azaz a másik falu lányai mennének előbb férjhez.

Úrnapján nem hajtották ki az állatokat, a mezőn sem lehetett dolgozni.

Tilos volt e nap kenyeret sütni. A hiedelem szerint az úrnapkor sütött kenyér kővé válna.

 

szenttamas.rs