Hírek

Szenttamas.rs

 

Ünnepeltek a szenttamásiak

Felmelő érzés volt látni a gyönyörű oltárokat és hívekkel teli templomot

Úrnapja a katolikus naptárban pünkösd kettős ünnepe utáni tizedik napra (csütörtökre) esik.

Ezen a napon „Krisztus titokzatos testét” (Corpus Christi Mysticum) az oltáriszentséget ünnepeli az egyház. Összefoglalva az ünnep lényegét, Ft. Zsúnyi Tibor esperes atya kiemelte:

‒ Az Oltáriszentség engesztelő áldozat. Miért? Talán mert a haragvó Istennek szüksége lenne engesztelésre? Nem, nem a harag miatt van szükség engesztelésre. Az Isten azáltal, hogy nem haraggal, hanem éppen szeretettel maga válik bűneink áldozatává, rendbe teszi a megrontott kapcsolatot. A kiengesztelődés Jézus megváltó áldozata által megy végbe. Ha Jézus maga az áldozat, akkor az ember részéről miféle áldozatra van szükség? Nekünk miért kell „megáldoznunk”? Azért, hogy a magunk részéről viszonozzuk a felkínált szeretetet, mi is odategyük magunkat az Isten által felkínált kapcsolatba! Amikor megáldozunk, Szent II. János Pál pápa szavaival élve nem csak mi vesszük magunkhoz Jézust, hanem Ő is magához vesz minket. Vagyis felemel, beemel minket a saját, isteni életébe, ha engedjük. Ha mi is átadjuk magunkat ennek a kapcsolatnak. Mit jelent ez a gyakorlatban? Jézussal élni a hétköznapokban is! Hordozni Őt az imádságban, a döntéseinkben, a szeretet megélésében, a megbocsátásban és az áldozatvállalásban – fogalmazott a szenttamási plébános.

Az egésznapos ünnep fő eseménye a körmenet volt, amelyen a templomudvarban körülhordozták az oltáriszentséget. A körmenet útvonala mentén négy oltárt állítottak fel az ott tartandó rövid szertartás céljára. Az oltárok fölé lombsátrat emeltek, a földre, a tovahaladó oltáriszentség elé az elmúlt vasárnap először áldozott gyerekek rózsaszirmot szórtak. A virágszőnyeg (másutt széna- és illatos füvek terítik be a körmenet útvonalát) és a díszítésre szolgáló zöldágak varázserejű szentelményeknek számítottak; hasonló hatást tulajdonítottak nekik, mint más ünnepek „megszentelődött” növényeinek (a helyiek főleg betegség és villámcsapás ellen őrzik). Az oltáriszentséget Szenttamáson is a talpas szentségtartóban, más néven úrmutatóban hordozzák körül, s abban teszik ki ünnepélyes szentségimádásra is.

Az idei ünnep fő eseménye alkalmából hagyományosan újra elkészültek a sátrak, benne az oltárok, körülöttük sok-sok virág, amit szertartást követően szétosztottak a hívek között.

A négy sátort ezúttal a helyi Kézimunka Kedvelők Egyesülete-, a szenttamási Paska és Koller család-, a Hagyományápolók Klubjának asszonycsoportja – Srek Edit vezetésével-, továbbá a Füstös család és barátaik készítették és öltöztették ünnepi díszbe.

Az idei úrnapi szentmisét a már említettek mellett az alsósok kóruson történő éneke tette ünnepélyesebbé.


Paraczky László

szenttamas.rs