Válsághelyzet

Szenttamas.rs

 

SZENTTAMÁS KÖZSÉG

Rendkívüli Helyzetekkel Foglalkozó Községi Törzskar

Szám: 82-1-18/2021-I

Kelt: 2021. november 8.

Szenttamás,

Szabadság tér 2

A katasztrófa kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetekben történő igazgatásról szóló törvény 43. szakasza alapján (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/2018. szám), a Szenttamás község területén a polgári védelem megszervezéséről és működéséről szóló határozat 9. szakasza alapján (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 6/2011. szám), A COVID-19 fertőző betegség megfékezésére és visszaszorítására vonatkozó intézkedésekről szóló rendelet (A SZK Hivatalos Közlönye, 151/2020-3., 152/2020-4., 153/2020-46., 156/2020-6., 158/2020-3., 1/2021-3., 17/2021-3., 19/2021-18., 22/2021., 29/2021., 34/2021., 48/2021-4., 54/2021-3., 59/2021-25.,60/2021-3.,64/2021-3., 69/2021-4., 86/2021-3., 95/2021-3., 99/2021-3. szám), Szenttamás Község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara (Válságtörzs) a 2021. november 8-án megtartott telefonos űlésén, a járvány megfékezése érdekében az alábbi

 

P A R A N C S O T

 

hirdette ki:

 

1. A vendéglátóhelyek (kávézók, éttermek stb.) zárt részében, továbbá a szerencsejáték-termekben (fogadóirodák, kaszinók stb.) este 20 órától a munkaidő végéig csak Covid-igazolvánnyal rendelkező személy tartózkodhat. A Covid-tanúsítvánnyal rendelkeznie kell a vendéglátó egység dolgozóinak, valamint a szolgáltatást igénybe vevőnek is.

 

2. A Covid-tanúsítvány egy olyan dokumentum, amely megerősíti, hogy az okmány birtokosa az alábbi bizonyítékok egyikével rendelkezik:

1) 72 órától nem régebbi SARS-CoV-2 PCR-teszt negatív eredménye,

2)48 óránál nem régebbi SARS-CoV-2 antigén kimutatására szolgáló vizsgálati eredmény,

3) igazolás a COVID-19 fertőző betegség elleni oltás második vagy harmadik adagjának felvételéről, amely igazolja, hogy az oltás nem történt 210 napnál előbb,

4) 210 napnál nem régebbi oltottsági igazolás, amely igazolja a második vagy harmadik adag COVID-19 fertőző betegség elleni védőoltás felvételét,

5) a mintavétel napjától számított 90 napnál nem régebbi SARS-CoV-2 S-protein (RBD) immunglobulin G (IgG) szerológiai vizsgálatának pozitív eredménye.

 

A Covid-tanúsítvány (igazolás) lehet:

1) A Szerbiai Közegészségügyi Intézet által kiadott, a Szerb Köztársaság digitális zöld bizonyítványa (digitális vagy papír formátumban);

2) digitális vagy papír alapú EU digitális védettségi tanúsítvány, amely géppel olvasható grafikus jelölést, ún. QR-kódot tartalmaz;

3) más ország digitális vagy papír alapú digitális védettségi tanúsítványa, amely géppel olvasható grafikus jelölést, ún. QR-kódot tartalmaz, és amely legalább az EU-s digitális védettségi tanúsítvánnyal megegyező információkat tartalmaz angol nyelven.

 

3. Covid-tanúsítvány, amely géppel olvasható grafikus jelölést, azaz két dimenziós ún. QR-kódot tartalmaz

4. Jogi személy vagy vállalkozó, azaz a vendéglátóipari szolgáltatást végző szervező köteles a Covid-tanúsítvány érvényességének kötelező ellenőrzését elvégezni grafikus jelölést (QR-kódot) felismerő eszközzel, vagy a kétdimenziós ún.vonal-kód azonosítására szolgáló eszközzel.

5. Egyéb okmányok érvényességének ellenőrzése az iratbetekintéssel történik.

A jogi személy vagy vállalkozó, azaz a vendéglátóipari szolgáltatást végző szervező köteles a Covid-tanúsítvánnyal rendelkező személy személyazonosságát érvényes, fényképes személyi dokumentummal ellenőrizni (személyazonossági igazolvány, útlevél, járművezető engedély, stb.)

6. Szenttamás Község területén az intézkedések betartásának ellenőrzését az egészségügyi felügyelőség, a kommunális felügyelőség, valamint a törvény által felhatalmazott egyéb hivatali szerv/személy végzi.

A fentiekkel kapcsolatban bővebb tájékoztató a 062/815-48-47-es telefonszámon kapható (Tatjana Simin)

A Községi Törzskar parancsnoka:

Radivoj Debeljački

 

szenttamas.rs