Művelődés

Szenttamas.rs

 

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség felhívása

 

Örömteli és megtisztelő ennek az évnek is az a pillanata, amikor ismételten arra kérhetjük Önöket, hogy segítsék az érdemes és kimagasló személyi, de az alkotóközösségekben és egyesületi szinten elért teljesítmények megbecsülését és méltó elismerését.

Amennyiben közösségükben

• az anyanyelvápolás,

• a népzene, a néptánc, a közművelődés, a népművelés, a néprajz,

• a színházművészet, a versmondás, a bábművészet, az irodalom,

• a hangszeres zeneművészet és kórusművészet,

• a film- és fotóművészet, a mozgóképkultúra,

• a képző- és iparművészet, a művészettörténet, a tárgyalkotó népművészet, az építőművészet,

• a pedagógusi, a kutatói munka, a történészi kutatások,

• a közösségi és kulturális emlékezet- és a helytörténet-kutatás terén,

közösségünk összefogásáért és formálásáért,

a nemzeti összetartozás erősítéséért,

kulturális identitásunk gazdagodásáért, a nemzettudat fejlesztéséért végzett tevékenységet és teljesítményt méltónak találják valamely díjra, úgy kérjük, küldjék meg felterjesztéseiket a Magyar Életfa díj, az Aranyplakett és Plakett elismerésekre.

A felhívás teljes szövegét, valamint a díjakról és az eddigi díjazottakról szóló összefoglalót levelünk mellékletében olvashatják.

Őszinte tisztelettel kérjük Önt/Önöket, hogy felterjesztéseiket – a mellékletben részletezett módon – juttassák el hozzánk ez év december 6-áig!

A beérkezett felterjesztések alapján a Művelődési Szövetség Elnöksége december 20-áig hozza meg döntését.

A díjakat és elismeréseket a Magyar Kultúra Napja 2022. évi délvidéki központi ünnepségének keretében nyújtjuk át.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség vezetősége nevében is megköszönve segítő együttműködésüket és példaadó szolgálatukat, őszinte nagyrabecsüléssel és baráti tisztelettel:

 

Sutus Áron elnök

A felhívás teljes szövege itt érhető el.

 

szenttamas.rs