Hírek

Szenttamás.rs

 

Negatív osztályzat nélkül

Szenttamáson tizennyolc magyar tannyelvű első osztályba induló diáknak szólal meg az iskolacsengő szeptember 1-jén

A Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola nyolcadikosai június 26-án ballagtak. Az ünnepélyes felvonulást és műsort ezúttal is az iskolaudvarban tartották meg, ahol először a hetedikesek búcsúztak idősebb társaiktól, majd a nyolcadikosok vettek búcsút az iskolától és a tanáraiktól. Kiosztották az elismeréseket, diplomákat és a dicsérő okleveleket, majd az iskola előcsarnokában rendeztek szerény ünnepséget az „öreg diákok” számára.

Munjin Szokola Erika igazgatónő lapunknak elmondta, hogy az idei iskolaévben egy magyar és két szerb osztály 49 diákja közül 3 volt Vuk-díjas. Az iskolaszék döntése alapján az idén először választották meg az évfolyam diákját. A legjobbaknak járó elismerést Anđela Čalenić (VIII4) és Uhács Leticia (VIII3) vehette át, ők tanulmányaik során több díjat és elismerést is kaptak, kitűnő tanulmányi eredményükért pedig Vuk-diplomában részesültek. Április és május folyamán folyt az elsősök beiratása, a jelenlegi adatok szerint szeptember 1-jén 37 szerb és 18 magyar tannyelven tanuló kisdiák lépi át először az iskola küszöbét.

− Tavaly 470 diákkal indultunk, a következő tanévet pedig 471 diák kezdi meg, közülük 167 a magyar tannyelven tanulók száma. A tanulmányi eredményeket illetően elmondható, hogy a mögöttünk lévő tanévben senki sem pótvizsgázott, és nem ismétel osztályt. Tavaly 53 elsősünk volt, ők leíró osztályzatot kaptak. A másodiktól a nyolcadik osztályig 407 tanuló fejezte be az évet, közülük 204 kitűnő, 133 jeles, 67 jó, 2 tanuló pedig elégséges eredményt értel el. A járványügyi intézkedések miatt a felsősök két alkalommal vettek részt távoktatáson: tavaly decemberben és az idén áprilisban 3-3 hétig, a rendes órák helyett pedig rövidített, 30 perces órákat tartottunk, és három váltásban dolgoztunk. A tanév folyamán 621 pótórát tartottak a tanárok, ebből 288-at a felső és 333-at az alsó tagozatokon, ezen felül 7 tantárgyból 180 óra emeltszintű oktatás volt – sorolta az igazgató.

Kiemelte, a tanárok és a diákok is abban bíznak, hogy őszre minden visszatér a régi kerékvágásba, és a megszokott tanrend szerint folyik az oktatás.

 

Forrás: Magyar Szó

szenttamas.rs