Egyházi élet

Szenttamas.rs

Fontos az együtt imádkozás és a hit ereje

 

Kisboldogasszony ünnepén, szeptember 8-án Doroszlón a 10 órakor kezdődő ünnepi püspöki nagymisét msgr. dr. Pénzes János, szabadkai megyéspüspök felkérésére msgr. Dr. Beer Milós váci megyéspüspök szolgáltatta. A szentmise és az ünnepi felvonulás után a váci egyházfő a sajtónak elmondta, már többször járt Vajdaságban, de Doroszlóra még soha nem jutott el. Szűzanya születésnapjának ünnepén elhozta a váci egyház lelkületét, örömét is ide: Öröm volt látni ma a Mária-lányokat, a sok zarándokot, ugyanúgy, mint otthon a Mátránál, Mátraszentkúton és a többi kedves váci zarándokhelyen. Nagyon nagy öröm ez, hogy együtt lehetünk és együtt imádkozhatunk, és biztos vagyok abban, hogy egymás hitéből újra megerősödtünk egy kicsit. Odahaza, az én egyházmegyémben minden évben összehívok egy egyházmegyei találkozót a megye valamelyik részén, ugyanazzal a szándékkal, mint ahogyan ma is itt voltunk, hogy tudjunk egymásról, örülni tudjunk egymásnak. Nem túl nagy kérés az, hogy ezek a találkozások a mindennapjaikban is elkísérjék azokat, akik ma itt voltak, hogy egymás gondjaiban, bajaiban osztozni tudjanak. Amikor pedig visszamennek a saját közösségükhöz, saját egyházaikba, talán levelezzenek, vagy felhívják egymást telefonon, és ezek a kapcsolatok erősítsék meg egyházunk jelenlétét.Véleményem szerint ez a doroszlói búcsú ebben segített, egy kicsit közelebb érzik magukat a Jóistenhez, Szűzanyához és egymáshoz. Sok helyről, sok országból érkeztek ma Doroszlóra. Az innen elszármazottak legtöbbször egyházi ünnepeinkhez kapcsolódóan látogatnak haza. Ez azért fontos, hogy megerősítsük gyökereinket és ezek a közös szálak, bárhol is éljünk a világban, ott legyenek a lelkünkben. Ezek pedig a hitünk, hagyományaink és nemzeti identitásunk. Úgy gondolom, hogy ez a mai búcsú is ezt a célt szolgálta. Nagyon örülök, hogy ennek is részese lehettem, és hiszem azt, hogy a Jóisten megáldja ezeket a szándékokat és törekvéseket – mondta a váci megyéspüspök.

Beer Miklós püspök

Az együtt imádkozásról, a hit és az ima erejéről szólva Beer Miklós többek között kiemelte, hogy az hatalmas erővel bír, összeköt bennünket: Ferenc pápánknak, aki már több mint egy éve vezeti egyházunkat, első üzenetei között éreztem azt, hogy lépjünk ki a megszokottságból, szürkeségből. Azt hiszem, éppen ez az, amire az embernek ma a legnagyobb szüksége van, hiszen munka közben elfáradunk, a körülmények és a napi gondok leterhelik az embereket. Szükségünk van, hogy kilépjünk ebből, és újra örüljünk az igazi értékeknek, hitünknek, az egymás iránti szeretetnek, a családi, rokoni és baráti kapcsolatoknak. Ehhez viszont nagy bátorság kell: hogy az ember félre tudja tenni a ránk rakódó szokásokat meg divatokat, és félretéve ezeket a mai elvárásokat szabad tudjon lenni arra, ami a legfontosabb, az emberi kapcsolatokra.

 

Paraczky László