Hírek Választások 2016

Szenttamas.rs

valasztasok

 

A SZERB HALADÓ PÁRT SZENTTAMÁSI ALAPSZERVEZETÉNEK VÁLASZTÁSI PROGRAMJA

Az ALEKSANDAR VUČIĆ-SZERBIA GYŐZEDELMESKEDIK KOALÍCIÓ tervei biztosítják majd, hogy a község az ipart és infrastruktúrát tekintve ne maradjon le mások mögött, hanem gyors lépésekkel induljon el a fejlődés útján. Ez a terv rövid vonalakban a következő stratégiákon alapszik:

A gazdasági fellendüléssel kapcsolatban fontos egy helyi gazdaságfejlesztési iroda létrehozása, amely működésében fiatal szakértők vennének részt, továbbá Szenttamás község gazdasági tanácsának megalakítása, amelynek működtetését a helyi üzletemberek irányítanák.

Igérjük, hogy az anyagi támogatás forrásait az üzleti vállalkozások felé irányítsuk, éspedig úgy, hogy kedvező hitelkeretet biztosítunk a mezőgazdasági termelők részére, további hitelkereteket pedig a kis- és nagyvállalkozók számára, valamint támogatást kapnak a magánvállalkozók. További célunk a gyakornokok és mozgássérült személyek munkábaállásának pénzelése a munkáltatónál.

Terveink között szerepel a kis- és középvállakozások esetében a vállakozás működésének első 2-3 évében a községi adók csökkentése, továbbá az első évben a teljes adó eltörlése. Ugyancsak fontosnak tartjuk, hogy a vállalkozások fejlesztését és fejlődését a tartomány és a köztársaság segítségével egyszeri segélyekkel és támogatott hitellel segítsük.

A kommunális szolgáltatásokat illetően el kell mondani, hogy megépítjük a szennyvíztisztítót, megkezdjük a településen a csatornahálózat kiépítését, továbbá új csapadékelvezető árkokat építünk. Mindemelett vízgyárak építése is tervben a község mindegyik településén, valamint kicseréljük az elhasználódott azbeszt vízvezetéket. Mindemellett megkezdjük a megújuló energiaforrások használatát, rendbetesszük a csatorna és a Krivaja partját, Szenttamástól a Beljanska bara védett parkig kerékpárutatépítünk ki. Gyalogos- és kerékpárutat építünk továbbá Nádaljától az úgynevezett Nagy kereszteződésig, új sport és rekreatív központot hozunk létre a rajcsúri városzrészen. Ötleteink közé tartozik még a szenttamási piactér felújítása, új járdák építése és egy korszerű, kommunális szemétlerakó (szeméttelep) létehozása. Menhelyek felépítésével megoldjuk a kóbor kutyák problémáját és létrehozunk egy hatékony rendszert, amely megakadályozza a kóbor kutyák nagyszámban való megjelenését az utcákon.

A mezőgazdaságot illetően is jócskán van tennivaló. Terveink között szerepel egy olyan vidékfejlesztési iroda létrehozása, amely a mezőgazdasági termelés serkentése mellett falufejlesztéssel is foglakozik. Elvégezzük a már meglévő öntözőrendszerek felújítását, és megkezdjük egy új rendszer kiepítését. Új vízlecsapolási rendszert építünk ki a határban. Felhasználjunk a rendelkezésünkre álló energiaforrásokat (biomassza). Biztosítjuk az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterületek bérlésének igazságos árverését, ösztönözni fogjuk egyes termelési ágazatok összevonását, és olyan projekteket dolgozunk ki, amelyek lehetővé teszik az IPARD anyagi forrásainak használatát (EU előcsatlakozásialap). Átszervezzük továbbá a mezőőr szolgálatot, realizáljuk a tanyák felújítására vonatkozó projektumokat,  és serkenteni fogjuk az állattenyésztést. Végül, de nem utolsósorban, ösztönözni fogjuk az öko-termelés fejlesztését.

Ami az egészségügyi és szociális politikát illeti, lehetővé tesszük, hogy a Dr. Đorđe Bastić egészségházban biztosítva legyen a külön  fogadás és gondviselés  a gyermekek, nők, a terhes nők és idősek számára, felszereljük a sürgősségi osztályt és biztosítjuk a betegszállítást. Emellett magunkra vállaljuk a megelőző vizsgálatok finanszírozását, amelyeknek középpontjában olyan krónikus, nem fertőző betegségek állnak, mint a cukorbetegség, daganatos betegségek valamint az egészséges életmód népszerűsítése. Külön figyelmet fordítunk a betegségmegelőző tevékenységeknek, az otthoni gyógyításnak, a beteglátogató-nővéri szolgálatnak, a gyermekeknek és a terhes nők számára pedig ingyenes laboratóriumi vizsgálatokat biztosítunk.

Gyorsabb fejlődési lehetőségét kínálunk a helyi közösségnek, amely segítségével megvalósíthatjuk az előrehaladás egyik legnagyobb célját, az új munkahelyek megnyitását és az életszínvonal emelését.

Esélyünk Szenttamáson a mezőgazdaságban és a kis- és középvállalkozásokban van, ami azt jelenti, hogy tevékenységünk a mezőgazdászok és a vállalkozók támogatása és erősítése mellett az új befektetők idevonzása felé irányul.

Az AleksandarVučić – Szerbia győzedelmeskedik koalíció győzelme a helyhatósági választásokon könnyed mobilitást biztosít a köztársaság és a tartomány irányába s ezáltal nagyobb fejlődésí lehetőségre ad esélyt.

Haladók kampány

Bemutatkozásvalasztasok