Hírek

Szenttamas.rs

 

A Gyöngy egyesület sokkal több támogatást érdemel

Művészet és inklúzió elnevezéssel szervezett kerekasztalvitát a szenttamási Gyöngy, a Fejlődésben Elmaradt Személyek Egyesülete és az Art Galéria Egyesület pénteken a szenttamási Kultúrotthonban. A kerekasztalvitára a civil szféra, az intézmények és az önkormányzat képviselői mellett a község területén lévő iskolák és a kulturális élet képviselőit is meghívták.

Mint elhangzott, a Gyöngy és az Art Galéria tagjai között már hatodik évek kiváló az együttműködés, közös programokat, műhelymunkákat szerveznek, az elkészített munkákat pedig később kiállítják. Így történt az idén is, miután a szerdán a Kátai-tanyán megtartott műhelymunkát követően pénteken, a Kultúrotthon galériájában kiállították az ott készült munkákat.

Tudni kell, hogy a fogyatékosok általában visszahúzódó, érzékeny, bezárkódó természetű emberek, akik számára nem igazán adódott a lehetőség, hogy bizonyítsák a bennük rejlő tehetséget, tenni akarást. Tehát csak lehetőséget kell nekik adni, amit később nagyon meghálálnak. Egyesületünkben éppen ezért nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek belső énjének felszabadulására, a félénkség legyőzésére, ami rövid időn belül be is következik, hiszen – bár más-más fogyatékossággal rendelkeznek − nagyon jó barátságok szövődnek közöttük. Ugyanakkor, egy-egy műhelymunka alkalmával láthatjuk, hogy előjön a kreativitásuk is, felszabadultak, és jókedvűek – mondta a Gyöngy elnöke, Slavka Popić. Egyúttal rámutatott a fogyatékossággal élő személyek sajátosságaira, és annak szükségességére, hogy a társadalomnak a bennük lappangó érzékenységet, tehetséget és kreativitást művészi értelemben (is) bemutassák. Fontos felismerni az adott személy által kínált lehetőségeket, és ennek megfelelően létrehozni egy teret a társadalomban való bekapcsolódáshoz. Az egyesület elnöke úgy értékelte, hogy Szenttamás község területén jól érzékelhető a támogatás a fogyatékkal élők szükségleteinek kielégítésében, ugyanakkor elmondta azt is, hogy mindig van mód ennek javítására és az előrehaladásra. Külön kiemelte, 2006 óta az egyesület 20 felhasználó számára folyamatosan biztosítja a napközit, amely működéséhez éveken keresztül pályázatok útján biztosították az eszközöket, ma pedig már a községi költségvetésben is van pénz a napközis gyerekek számára. Azóta már logopédust, pszichológust és személyi kísérőt is alkalmaznak, van saját ingatlanjuk, egy kisebb ház, amelyet ugyancsak támogatásokból sikerült felszerelni. Slavka Popić kitért még arra is, hogy az egyesületben szeretnék kibővíteni az eddigi fóliasátras termelést, ugyanis a tervek szerint ilyen módon saját bevételre is szert tennének: ‒ A község területén minden intézménnyel és civil szervezettel kiválóak a kapcsolataink. Közülük talán a Szociális Központot emelném ki, ahonnan nagyon sok szakmai segítséget kapunk, de itt vannak az iskolák, a pszichológusok és nem utolsósorban az önkormányzat és a szülők, akik támogatnak minden kezdeményezésünket – mondta a Gyöngy egyesület elnöke.Fuszkó István, a belgrádi Art Centar művészeti központ alelnöke, a szenttamási Art Galéria oszlopos tagja felszólalásában kitért a sérült gyermekek és a művészek évek óta tartó kiváló együttműködésére: ‒ Több alkalommal szerveztünk közös műhelymunkát a Gyöngy egyesülettel, és hiszem azt, hogy a kiváló alkotások mellett nagyon jó és szoros barátságok és kapcsolatok alakultak ki a két egyesület között. Már hatszor voltunk kiránduláson a kishegyesi Kátai-tanyán, ugyanakkor rendszeresen felkeressük a Gion Nándor Emlékházat is, ahol ugyancsak különböző műhelymunkák folynak az iskolás gyerekekkel közösen. Művészi szemmel tekintve egyáltalán nem lehet különbséget tenni az általános iskolás gyerekek és a Gyöngy egyesület tagjainak munkáit illetően. Kiemelném, hogy egyre bővül a tagság, legutóbb például 46-an voltunk, és ez a szám már önmagáért beszél – mondta a szenttamási fafaragó.

A szenttamási Jovan Jovanović Zmaj pszichológusa, Lidija Banković kitért a fogyatékkal élők saját személyi kísérőjének jelentőségére. Mint mondta, a képzett embereknek óriási szerep jut a sérült gyerekek beilleszkedésének támogatásában, úgy az iskolában, mint a napköziben. Ez nemcsak a gyerekek számára jelent sokat, hanem az egész osztály és a szülők számára is. Ez egy olyan nagy lépés, amelyet eddig nem léptek meg. De itt nem szabad megállni, tovább kell dolgozni az ilyen és hasonló pozitív könnyítések bevezetésén. Úgy gondolom, hogy a jelenlévő szervezetek és intézmények és a Gyöngy egyesület együttműködése valóban jól működik, de működhet még jobban – mondta a szakember.

A szenttamási önkormányzatot a kerekasztalon Radivoj Debeljački, dr. Ilija Gazepov és Stefan Mladenović a községi tanács tanácsosai képviselték. Dr. Ilija Gazepov, egészségügyi és szociális védelemmel foglalkozó tanácsos felszólalásában kitért a Gyöngy széleskörű és eddigi igen eredményes munkájára, ugyanakkor megdicsérte a volontőröket, akik napról napra kísérik a gyerekeket: ‒ Mindez mögött hatalmas lelkesedés, energia, valamint befektetés áll, a legdrágább azonban az a temérdek sok idő, amelyet az itt dolgozók sohasem mérnek, amikor a sérült gyermekekkel való foglalkozásról, azok befogadásáról és támogatásáról van szó. A közigazgatási hivatal megérti a gondokat, és mindent megtesz annak érdekében, hogy segítsen, segíthessen, de a pillanatnyi helyzetből ítélve ezen a téren még nagyon sok munka vár ránk – magyarázta a nyugdíjas orvos. Mint mondta, a fejlődésben elmaradt személyek szükségletei sokkal nagyobbak, mint egészséges társaiké, ezért mindig meg kell találni a helyet és a módot, hogy segítsünk nekik. Ezt a figyelmet pedig a kísérőknek kell felvállalniuk: ‒ A munkájukat sokkal jobban kell értékelni, és fel kell számolni néhány más eddigi előítéletet is a társadalomban. Meg kell magyaráznunk mindenkinek, hogy a Gyöngy működésébe fektetett eszközöket a társadalom visszakapja – mondta dr. Ilija Gazepov. 

Paraczky László