Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

Helyt állt és bizonyított az Aprószentek kórus

A szenttamási fiatalokból álló csoportot minden bizonnyal a jövőben is hallani fogjuk

 

A szenttamási Szent Kereszt felmagasztalása templomban a vasárnap esti szentmise keretében Szent Balázsra elmékeztek. A mise végén Balažević Dušan atya a hívekkel Balázs püspök vértanú közbenjárását kérte. Két keresztbe tett égő gyertyát a hívő torka előtt tartott miközben elmondta a könyörgést:

„Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására őrizzen meg téged Isten a torokbajtól és minden más betegségtől. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

Ezen kívül az esti szentmise arról is emlékezetes marad, hogy nem szólt az orgona, helyette a szentmisét Süge Zsolt, hitoktató és Szöllősi Rita gitárkíséretével az Aprószentek gyermekkórus tette meghittebbé, akik az állandó miseénekek mellett karizmatikus dalokat adtak elő.

Süge Zsolt elmondta, a kórussal folyamatosan dolgoznak, a felsős diákokkal igyekeznek minden felkérésnek, fellépésnek eleget tenni, azt azonban tudni kell, hogy a gyerekeknek ez a szabadidejük rövidítését jelenti, hiszen önkéntesen vállalják a próbákat, ami mindannyiuk számára közvetlen plusszmunkát jelent.

− A szenttamási templom búcsúján, szeptember 14-én énekeltünk, decemberben Ludason szerveztek egy karácsonyváró műsort, ahova meghívták a gyermekkórust, Zsúnyi Tibi atya 10 éves jubileumán meglepetéssel készültünk, stb. Egy mondatban úgy foglalható össze, hogy amikor van valamilyen egyházi esemény, vagy felkérés, és meghívnak bennünket, fellépünk a csoporttal. Az énekek tanulásakor és a gyakorló órákon Kovács Blanka tanárnővel közösen dolgozunk. Nem könnyű, hiszen ma is itt voltunk már 17 óra után, egyszer elpróbáltuk a teljes repertoárt, finomítottunk ahol kellett, hogy a szentmise alatt minden rendben legyen – mondta Süge Zsolt.

Tegyük hozzá, a csoportban jelenleg több mint 20 fiatal énekel, a rájuk bízott feladatot pedig komolyan végzik. Tekintettel arra, hogy a korábbi években Szenttamáson nem volt egyházi gyermekkórus, a diákok a törekvésért és a szorgalomért mindenképpen kiérdemlik a közösség támogatását.

  

Szöveg és fotó: Paraczky László

Közzétette: Németh Dezső