Egyházi hírek

Szenttamas.rs

 

Templombúcsú Szenttamáson

 

A szenttamási római katolikus templomot 1815-ben a Szent Kereszt felmagasztalásának tiszteletére szentelték fel. A templombúcsút szeptember 14-én tartják, ami ezúttal hétfőre esett.

 

Az idei évben a hagyományokhoz híven fél kilenctől volt a gyülekező a templomudvarban, majd 9 órától ft. Brasnyó Ferenc kishegyesi esperes plébános vezetésével a kálvárián keresztúti ájtatosságot tartottak. A 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisét, amelyre a környező települések papjait, valamint a helyi ortodox egyház képviselőit is meghívták, az indonéziai származású ft. Elias Ohoiledwarin SVD verbita szerzetes mutatta be. Mint mondta, Jézus Krisztus szent keresztjének felmagasztalása a keresztény ember számára maga a csúcs, hiszen tudjuk, hogy Jézus Krisztus a keresztfán váltotta meg a világot: − Jézus ezzel megmentette életünket a bűntől, a gonosztól és a haláltól. A szent kereszt számunkra a hit, a szeretet és a remény szimbóluma, ugyanakkor lelki erőnk forrása is. Jézus a kereszten életét adta értünk, és legyőzte a halált, ez hitünk szent titka, és nagyon fontos a mindenkori keresztény ember számára. Bármilyen helyzetben is vagyunk, bízzunk a keresztben, hiszen tudjuk, általa Jézus áldozatot hozott értünk. Nézzünk fel rá, és kapaszkodjuk meg benne – mondta a nagybecskereki székesegyházban szolgáló atya.

A búcsúról és az azt megelőző felvonulásról Zsúnyi Tibor szenttamási plébános elmondta, nagyon szép hagyományról van szó, amelyet az ugyancsak szép és rendezett kálvárián tartanak: − Az ünnepi szentmise előtt a hívek és a vendégek lobogókkal a kálváriára vonulnak, ahol elvégzik a keresztúti ájtatosságot. Tekintettel arra, hogy ma Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe van, ez a szokás az itteniek életében nagyon szép gesztus, amelyben a kereszt van a középpontban, dicsőséges a keresztnek a felmagasztalása, ugyanakkor ebben benne van a szenvedés is. Az ünnep arról is szól, hogy ebben a közösségben egy nagyon mély hit van, és bár maga a név egy kicsit elvont fogalom, tisztában vagyunk azzal, hogy a keresztényeknek a kereszt a reménye. Valaki nagyon szépen megfogalmazta: azért vagyok keresztény, mert a kereszt TÉNY, azaz valóság, amelyen Jézus Krisztus függött, és megadta nekünk a boldogságot, a megszabadítást, és mindazt, ami a keresztény embernek a hitélete középpontjában áll.

A szenttamási közösséget hétfőn az esperes-kerület papsága mellett jelenlétükkel megtisztelték a világi elöljárók is. A papság közül a házigazda, Zsúnyi Tibor atya mellett jelen volt még Juhász György kúlai, Pastyik Róbert becskereki, Szabadi Károly verbászi, Brasnyó Ferenc kishegyesi, Világos Miklós óbecsei, dr. Horváth László bácsföldvári, dr. Szöllősi Tibor és Sáfrány Dávid temerini, Kurin István bácskertesi, Horváth Ákos kanizsai, Gutási Ákos horgosi, Verebélyi Árpád doroszlói, Dezső Péter OFM szabadkai, továbbá Jovan Kecan helyi ortodox plébános. A szentmisén a meghívott vendégek közül jelen volt Pásztor István, a VMSZ elnöke, Fremond Árpád, a párt alelnöke és Juhász Bálint, a párt elnökségének tagja, Radivoj Debeljački, szenttamási polgármester, Milica Zarić alpolgármester, Vékony Beáta, polgármester-segéd, dr. Ilija Gazepov és Szabados Fodor Beáta, a községi tanács tagjai, továbbá a VMSZ helyi szervezetének, valamint a szenttamási civil szervezetek és a közélet képviselői.

A szentmise végén átadták az Értünk díjat, amelyet ezúttal Szarvas Péter nyugalmazott helyi plébánosnak, továbbá az ugyancsak nyugdíjba vonult Marietta és Jácinta nővérnek ítéltek oda. Tekintettel, hogy közülük senki sem tudott eljönni Szenttamásra, a díjat Pásztor Istvántól a szenttamási születésű, Magyarkanizsán szolgálatot teljesítő Vickos Mária Sarolta nővér vette át, aki egyúttal felügyeli is az idős egyházi személyeket.

Az Értünk díjról Robotka Angéla, a szenttamási Arany János MME elnöke elmondta, az elismerés évente adományozható olyan személynek, szervezetnek vagy intézménynek, aki/amely Szenttamás város érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtott, munkásságával hozzájárult a város hírnevének gyarapításához, élete során tevékenységével maradandót alkotott: − Az idei díj átadásával szeretnénk megköszönni Szarvas Péter nyugalmazott plébánosnak, valamint Marietta és Jácinta nyugalmazott nővéreknek azt, hogy csaknem fél évszázadon át szolgálták a szenttamási híveket. Az ünnepi szentmise keretében elhangzott, hogy mit tettek az itteni közösségért, a templomért és egyházért, és az egyesület nevében elmondhatom, hogy nagyon jól végezték a dolgukat. Példaképpen kiemelhető, hogy a múlt század 90-es éveiben a hatalmas infláció és nincstelenség közepette a humanitárius szervezeteken keresztül nagyon sokat tettek azért, hogy a szenttamási betegek megkapják gyógyszereiket – mondta az egyesület elnöke. Hozzátette, az idős korra és gyengeségre való tekintettel az idei díjazottak nem tudták személyesen átvenni a díjakat, így azokat Vickos Mária Sarolta nővér továbbítja Magyarkanizsára, az ottani zárdába, ahol jelenleg az atya és a nővérek élnek.

Az ünnepséget követően Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke elmondta, az elmúlt évtizedekben a szenttamási magyar közösség nagyon nehéz helyzetben volt, mára viszont sokat javult a kép: − Az utóbbi években azt gondolom, hogy örömteli folyamatoknak vagyunk szemtanúi, amik arról tanúskodnak, hogy a múlt nehézségeitől függetlenül, az aránylag kis létszámtól, a nagy tengeren való létezéstől függetlenül egy kapaszkodó, előre haladó, önmagának jobb sorsot teremteni kívánó közösség alakult ki. Ezért örömteli számomra a mai templombúcsú. Fontos az, hogy Szenttamáson egy új, fiatal, lendületes plébános került a katolikus egyház élére, és azt látom, hogy kialakult az a közösségen belüli mag, amelyik szót tud érteni egymással, amelyik túl tud lépni a különbözőségeken. Látom, hogy fiatal, teljesen új arcok jelentkeznek. Ami az előző több ciklushoz viszonyítva fontos újdonság, hogy egyszerűsödött a politikai mező Szenttamáson. Az elmúlt ciklusokra az volt a jellemző, hogy nagyon sok szereplő volt, nagyon fragmentált és töredezett volt a politikai mező, nagyon nehéz volt tudni, hogy kivel kell megállapodni, hogy valamit el lehessen intézni. Most ez másképp van, ezért azt gondolom, hogy az előttünk lévő évek az építkezés évei lesznek. Az örökölt mulasztások túllépésének, orvoslásának az ideje áll előttünk. A magunk részéről, a Vajdasági Magyar Szövetség részéről mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy segítsük az ittenieknek a boldogulását, de elsősorban a jövőt. Csak annak lehet segíteni, aki tudja, hogy mit akar, és aki mellé van értelme odaállni. Most és itt azt látom, hogy ez így van.

A szentmisét követően a szenttamási polgármester, Radivoj Debeljački is jókívánságait fejezte ki minden ünneplőnek: − A modern Szenttamás a tolerancia, az összetartozás és a szolidaritás alapjaira épült, és az itt élők között csak az ilyen kapcsolatok hozhatnak további előrelépést és szebb jövőt. A község egyik jelentős szimbóluma, a Szent Kereszt felmagasztalása templom ünnepén szívből gratulálok minden barátunknak, szomszédnak és a templom munkatársainak, és kívánom, hogy az ünnep mosolyt hozzon a családoknak, és adjon erőt a község minden polgárának az előrehaladáshoz. A koronavírussal érkezett veszély még szorosabbra fűzi az itteni kapcsolatokat, és meg kell mutatnunk, hogy számunkra nincsenek megoldatlan kihívások. Kívánjuk, hogy minden itt élő nemzeti kisebbség tovább ápolja saját kultúráját, nyelvét, irodalmát és népzenéjét, mert csakis így tehetjük gazdagabbá környezetünket – üzente a szenttamási polgármester. 

Paraczky László

 szenttamas.rs