Hírek

Szenttamas.rs

 

Kereszt- és szoborfelújítás a szenttamási templom előtt

 

Lassan két hónapja folyik a szenttamási Szent Kereszt Felmagasztalása rk. templom tornyának külső festése. A kivitelező emellett elvállalta, hogy a templom néhány évvel ezelőtti szigetelésének kijavítása mellett a torony díszítőelemeit, valamint a templom előtt álló szobrot és keresztet is kijavítja, felújítja. Anyári hőség miatt a munkálatok igen lassan haladnak, így a templom előtti szobrok felújítása csak a hét elején kezdődött. Hogy tulajdonképpen milyen bonyolult és aprólékos munkáról van szó, Bratislav Kirćanski nagybecskereki restaurátort kérdeztük. A szakember elmondta, szabad szemmel is jól kivehető volt, hogy a kereszt jobb oldalt egy kicsit megdőlt, ezért még mielőtt bármilyen munkálathoz hozzáfogott, azt vissza kellett állítani az eredeti pozícióba: ‒ Mindkét szobor mészkőből készült, és tekintettel arra, hogy csaknem 140 évvel ezelőtt állították fel őket, az idő nagyon megtette a magáét. Annak ellenére, hogy most láttam őket először, több helyen jól kivehető, hogy a múltban többször is javították, festették őket. Elsőnek a kereszt kerüli tér felújítását végzem, később pedig a Szűz Mária-szobor kerül sorra. A kereszten több réteg festéket találtam, talán tízet is. Nem tudom, többségének milyen

a vegyi összetétele, de annyira „kemények”, hogy sarokcsiszolóval, kézi csiszolóval, olvasztással vagy speciális hígítóval kell őket leszedni. Miután eljutottam az eredeti kőfelületig, először is tele kell töltenem az apróbb lyukakat, repedéseket, továbbá pótolni a hiányzó díszítőelemeket. Ezután újra csiszolás jön, amellyel tulajdonképpen a felület sima és egyenletes lesz. Ugyanez vonatkozik a díszítésre is. Először alapfestékkel, majd egyszerű, s legvégül pedig speciális alapanyagú festékkel, ún. kőbalzsammal lesznek bevonva. Ez a készítmény, amit mi szakemberek egyszerűen csak ragasztónak nevezünk, speciális összetevőkből áll, melyek a szobor felületi rétegeiben a pórusok falait víztaszítóvá teszik, a hidrofobizált kapillárisok pedig megakadályozzák a nedvesség bejutását az építőanyag belsejébe. Ez a fajta festék tehát biztos védelmet nyújt a fagykárok ellen, és jelentősen meghosszabbítja a szobrok élettartamát – magyarázta a nagybecskereki szakember. Ami a kereszten található korpuszt illeti, beszélgetőtársunk elmondta, egy igen régi, de finoman kidolgozott ólomöntvényről van szó, amelyet két vastag vaskampó tart: ‒ Közismert, hogy az ólom a puha fémek közé tartozik, tehát az ütésre, időjárásra reagál, és ez itt sincs másként. A bal kéz a könyék magasságában már régóta elrepedt, ugyanis eléggé sok por került ide. Eredetileg aranyszínű festékkel vonták be, ami egyúttal alapfestékként is szolgált, de azóta a korpuszt is több, más fajta és más-más színű anyaggal átfestették. A javítás és az újrafestés is hosszadalmas és aprólékos munka lesz, amit nem lehet itt a helyszínen csinálni, hanem speciális helyiség és felszerelés kell hozzá. Újra kell önteni a letört kezet, majd olvasztás és egyéb finommunka következik – sorolta a restaurátor. A kérdésre, hogy a talpazat mennyire sérült, illetve hogyan fogják megerősíteni, elmondta, hogy arra is ugyanaz jellemző, mint magára a keresztre, hiszen egyazon anyagból készültek, azaz mészkőből: ‒ A gond az, hogy itt a talpazat és az alap van kitéve legjobban az időjárásnak, illetve a csapadéknak. Mert fentről lefelé folyik az eső, amikor pedig nagyobb a csapadékmennyiség, illetve a hó, akkor a talpazat mélyen beszívja a nedvességet, így később a fagy nagy kárt tud okozni. Ennek tehát külön figyelmet kell szentelni, tökéletesen el kell szigetelni, és külön odafigyeléssel, aprólékosan és többszörösen átfesteni.

A Szűz Mária-szoborral hasonló a helyzet. Ott is vannak kisebb-nagyobb sérülések, viszont a szobor sokkal stabilabban áll, és a felújítás folyamán nem mozdítjuk el a helyéről. Ezen is több réteg és különböző összetételű festék van, amit ugyanúgy le kell majd szedni, azt követően pótolni a hiányzó részeket, betömni a lyukakat, majd az egész szobrot festés előtt finoman elő- és utómunkálni – mondta a nagybecskereki mester. A kérdésre, hogy milyen színekkel festik át a keresztet, illetve a Szűz Mária-szobrot azt válaszolta, még nem tudja pontosan, ugyanis ezt egyeztetni kell az egyház képviselőivel, hogy azok a felújítást követően több évtizeden át tökéletes színben pompázzanak a temlom bejárata mellett.
A keresztről és a Szűz Mária-szoborról röviden: A kalocsai levéltárban található adatok szerint a szenttamási rk. hitközség a keresztet és a szobrot 1880 őszén emeltette, és azokra a további gondviselés és karbantartás céljából alapítványt hozott létre. A hiközség ezt az egyházmegyei hatósággal 1881. június 13-án írt levelében közli: ,, A szenttamási rom. kath. hitközség múlt év őszén a főtisztelendő Egyházmegyei Hatóság 1880-ig év július 7-én 1281 sz. a. kelt kegyes engedélye mellett a templom előtt egy csinos kőkeresztet és egy kőből faragott Szűz Mária-szobrot állíttatott fel, s azokra örök alapítványul f.é. május 4-én egyenkint 60-60 forint tett le. Az alapítvány leveleket azonnal beterjesztette az illeték kiszabási hivatalhoz, honnan azok vissza is érkeztek.“ Ez olvasható többek között Szíjártó István, akkori szenttamási plébános Kalocsára küldött levelében. Az Alapítványi levélből viszont az is kiderült, hogy a kőkereszt, illetve a Mária-szobor fenntartására Varga Pál szenttamási lakos 50 forintot adományozott, az egyház pedig 10 forintot helyezett letétbe.

Paraczky László