Hírek

Szenttamas.rs

 

Táblagépeket kaptak a képviselők

 

A szenttamási önkormányzat ezentúl 100 ezer dinárral támogatja a mesterséges megtermékenyítés előkészületeit és folyamatát. A javaslatot a KKT kéviselői egyhangúlag elfogadták. A támogatásra azok a fiatal házaspárok jogosultak, akik 2015 január 1-jéptől állandó szenttamási lakcímmel rendelkeznek.

Ez volt egyébként a tegnap megtartott, sorrendben 10. Községi Képviselő-testületi ülés egyik legfontosabb határozata. Az ülés valamivel több mint egy órát tartott.

A képviselők ugyancsak elfogadták azt a javaslatot, hogy a községi tanács kulturális tanácsosa újra Ifjú Zoltán legyen. Mint ismeretes, Ifjú Zoltán (SZSZP) általános iskolai tanár 2012-2016-ig a Községi Tanácsban a kulturális-oktatás tárcával volt megbízva. Miután 2016-ban megalakult az új hatalom, ezt a tanácsnoki helyet Zoran Mijić (Zoran Dudvarski Polgárok Csoportja) tornatanár vette át. Most a tanácson belül a két tárca különvált, Ifjú Zoltán lett a kulturális tevékenységgel, Zoran Mijić pedig az oktatással megbízott tanácsos.

Neško Čestić polgármester javaslatát 19 képviselő támogatta, egy pedig tartózkodott.

Újdonságnak számít még, hogy a következő KKT ülésre az anyagot  a  képviselők elentronikus formában kapják, ugyanis a mandátumuk idejére mindannyian egy-egy táblagépet  kaptak használatra. A technológiai előrehaladás egyik modern eszközének hivatalos használata várhatólag felgyorsítja majd a terjedelmes ülésanyag áttanulmányozását, ezzel egyidejűleg pedig hatékonyabbá teszi a helyi parlament munkáját.

A szenttamási Községi Képviselő-testület csütörtöki ülésén elfogadásra került az önkormányzati revíziót követő Beszámoló az átellenőrzött pénzügyi beszámolókról, valamint  Szenttamás Község 2015. évi községi költségvetési zárszámadása a pénzügyi gazdálkodást illetően. A képviselők elfogadták továbbá Szenttamás Község 2016. évi költségvetési határozatát, és határozat született az előre legyártott és más épületek közterülten való ideiglenes elhelyezéséről. A képviselők ugyancsak határozatot fogadtak el egy nádaljai ház lefoglalásáról és lebontásáról, valamint az ingatlan tulajdonjogának  térítés nélküli átruházásáról.

Az ülésen szavazattöbbséggel elfogadásra került a nádaljai víkendtelep részletes szabályozási terve, a nádaljai önkormányzati egység épületének köztulajdonba való átvitele, a hulladék újrahasznosítására előlátott udvar, továbbá az állati hulladék tárolására, valamint az állati befogadóköpont céljára előlátott épület tervezetének javaslata.

Ugyancsak elfogadásra került a lakóterületekre való Tervezet módosítása a 2017. évre vonatkozóan, valamint határozat született a Szenttamási Sport és Üdültetési Központot irányító szervezetek új igazgatójának és tagjainak a kinevezéséről.

KKT 10. ülése 2017. június 15. képek

KKT 10. ülése 2017. június 15. képek

KKT 10. ülése 2017. június 15. képek

P. L. (Fotó: A. Š.)