Hírek

Szenttamas.rs

 

Környezetvédelemről beszélgettek a szennyezett Krivaja mellett

 

Harmadik ülését tartotta az elmúlt hétvégén Szenttamáson a ZORT, a helyi, a verbászi, kúlai, kishegyesi, szabadkai és topolyai, pontosabban hat környezetvédelmi nem kormányzati szervezet szövetsége. A szervezet fő célkitűzése a környezetszennyező anyagok kezelése, a környezetvédelem terén az illetékes ellenőrző szolgálatok és a helyi önkormányzatok felelőseinek közös fellépése, az egymás iránti szolidaritás felvállalása, a hatósági képviselőkkel folytatott tárgyalások kapacitásának növelése, a terepen tapasztaltak megosztása és a környezetvédelmi problémákra való közös megoldáskeresés. A zöldek képviselőinek összejövetelére a jelenleg is szennyezett vizű Krivaja partján, a településhez közeli Stojan Marinković – Coja tanyáján került sor.

A szenttamási Ökológiai Mozgalom elnöke és a ZORT koordinátora, Dragan Kurjački bevezetőjében ismertette a mozgalom eddigi tevékenységét. A megkezdett környezetvédelmi intézkedéseket a könnyebb áttekinthetőség végett fotókkal és légifelvételekkel illusztrálta, és elmondta, csaknem mindegyik akciójuk, illetve kezdeményezésük sikerrel zárult. Ez persze korántsem jelenti azt, hogy az aktivisták a jövőben ölbe tett kézzel néma szemlélői lesznek saját környezetük szennyezésének, rombolásának: − A legtöbbet tárgyalások útján, a szennyezőkkel való közös megegyezéssel sikerült elérni, de olyan eset is volt, amikor konkrét lépésekre, fizikai beavatkozásra került sor. Legutóbb a Szabadkai úton lévő farm volt az, ahonnan titokban, de saját ülepítők által szinte mértéktelenül szennyezték a Krivaja folyó vizét. Hiába értesítettük a különböző felügyelőségeket, a megfelelő reagálás elmaradt, így kénytelenek voltunk hernyótalpas munkagép segítségével elzárni és betemetni az ülepítő medencéket. Ezekből ugyanis, miután megteltek folyékony sertéstrágyával, azt a föld feletti keskeny árkokkal, továbbá a föld alatti csöveken keresztül a folyóba vezették. Az akciónak bírósági ügy lett a vége, amiből a környezetvédők kerültek ki győztesen – magyarázta Kurjački. Kifejtette, a Krivaja szennyezése is fokozatosan csökken, legalábbis a folyó északi, bácsfeketegyi oldaláról, viszont délről, a Duna− Tisza−Duna-csatornából tovább folytatódik. Hozzátette, a NIS Kőolajipari Vállalattal is elég sok környezetvédelemmel kapcsolatos gond volt, de szerencsére ezek jelentős részét sikerült megoldani, azaz a vállalat a továbbiakban az előírásoknak megfelelően tárolja a szennyező kőolajszármazékokat. A kőolaj kiaknázásánál és szállításában részt vevő nehéz gépjárművek viszont továbbra is rongálják a községben lévő utakat, ez a probléma még megoldásra vár.

Ratko Đurđevac, a verbászi Ökológiai Mozgalom elnöke ugyancsak bemutatóval egybekötött elemzéssel vázolta fel a környezetvédelemmel foglalkozó aktivisták munkájának nehéz körülményeit, beszélt a rájuk háruló nyomásról és a kiszolgáltatottságukról, valamint a hálózatépítés és a szolidaritás támogatásának lehetőségeiről is, amelyet szerinte nagyban megkönnyít ugyan a ZORT létrehozása, ám ezt konkrét elkötelezettséggel kell bizonyítani: − A környezetvédelmi aktivitások félúton gyakran kifulladnak, sokszor már egy-egy probléma bejelentésekor az adott felügyelőségnél. Az egész legtöbbször azzal végződik, hogy a felügyelőség ki sem jön a helyszínre, sőt a bejelentés esetleges bírósági epilógussal ér véget. Mindebből kifolyólag tudással, szakmai támogatással és az állampolgárokkal való szorosabb kapcsolattartással kell felvérteznünk magunkat. Válaszolni kell a polgárok által feltett kérdésekre és kérésekre, mert csak így nyerjük el a bizalmukat, és ezáltal válunk/válhatunk a pozitív változások jelentősebb tényezőjévé – mondta Đurđevac.

Marica Mijatović, a verbászi Ökológiai Mozgalom jogi képviselője, a fővárosi jogászok egyesületének vezetője a jelenlévőkkel megosztotta eddigi, a civil szférának nyújtott jogi tapasztalatait. Több értékes javaslat is elhangzott, amelyekben felvetődött az egyesületek sokkal gyakoribb, szakértői véleményekre való támaszkodása, különös tekintettel a helyi önkormányzatokkal és más releváns állami intézményekkel való kapcsolatok terén. A szakember elmondta, ily módon sokkal nagyobb eséllyel elkerülhető (lehetne) a politika és a gazdasági szféra bosszúállása a sokszor alaptalan és rájuk erőltetett határozatok miatt, amelyek az érzelmi eufóriára való tekintettel igen gyakoriak.

Az összejövetelen részt vett Zvezdan Kalmar, a szabadkai CEKOR (Ökológia és Fenntartható Fejlődés Központ) környezetvédelmi civil szervezet energetikával és bányászati kérdésekkel megbízott koordinátora is, aki felszólalásában elmondta, Szerbiában néhány éve lépett életbe az a bányászati törvény, amely lehetővé teszi a próbakitermelést, sőt a bányák megnyitását is, méghozzá oly módon, hogy megfosztja azokat a helyi polgárokat, akik a munkálatok, illetve bányák közvetlen közelében élnek, azon joguktól, hogy értesüljenek arról, mi történik a közvetlen környezetükben: − Mindebből pedig az következik, hogy az utóbbi időben a kapitális beruházások esetében szinte sehol sem készült környzetvédelmi hatástanulmány, ami egyébként nemzetközileg elfogadott szabály, és amiben minden bányászati, energetikai és egyéb munkálatokat és kivitelezést megelőzően pontosan megfogalmazzák annak a környezetre és az ott élő polgárokra gyakorolt hatását, és a dokumentum minderről tájékoztatja a polgárokat. Amennyiben a polgárok jogai sérülnek, az építkezést a kivitelezőnek le kell(ene) állítania. A CEKOR emiatt hónapok óta ki van téve az ismeretlen és láthatatlan lobbi erős és folyamatos nyomásgyakorlásának, az aktivistákat nyilvánosan megalázzák, folyamatosan követik őket és ellenőrzik a szervezetet pénzügyeit.

A szenttamási önkormányzat részéről az összejövetelen dr. Ilija Gazepov környezetvédelmi tanácsos vett részt, aki egyúttal a Beljanska bara Polgárok Csoportjának képviselője is. Felszólalásában kitért arra, hogy hiányolja a fiatalok edukációját, kevés a környezetvédelemhez kapcsolódó ismertető jellegű oktatási-nevelési projektum: − A mi feladatunk az, hogy amennyire csak lehetséges, elejét vegyük a környezetszennyezésnek, ugyanakkor nagyon fontos (lenne) a fiatalokkal ismertetni, hogy miért jelentős mindannyiunk számára a tiszta környzetet, hogy miért fontos a szemetet a szemetesbe dobni, vagy éppen facsemetét ültetni. Szerintem nagyon sokat nyernénk azzal, ha a környezetvédelmi projektekbe gyakorlatilag is bevonnánk a fiatalokat, így közvetlen közelről ismernék meg azokat a problémákat, amelyeket a jelenlegi nemtörődömség hoz magával.

A ZORT ülésének folytatásában folyamatos vita alakult ki, amelynek köszönhetően több konkrét határozat született. Valamennyi résztvevő egyetértett abban, hogy minden környezetvédelmi indítványt, akciót együttesen támogatnak, és külön hagsúlyt helyeznek a fiatalok környzetvédelemmel kapcsolatos képzéseire is. A verbászi Ökológiai Mozgalom által kezdeményezett, sorrendben harmadik együttes ülés a Környezetvédelmi Minisztérium, a Carnex, a Vital, a Sunoko, a cservenkai cukorgyár, a Medela és a Reahem vállalat támogatásával valósult meg.

 

Paraczky László

szenttamas.rs