Hírek

Szenttamas.rs

 

 

A kortárs erőszak volt a téma

A Szenttamási Fiatalok Kezdeményezése Egyesület szervezésében az önkormányzat, a Kultúrotthon és az általános iskolák támogatásával szombaton, 2020. februrár 1-jén a községháza nagytermében 18 órai kezdettel A kortárs erőszak megfékezése elnevezéssel tartottak tribünt.

A tribün vezetője, Biljana Čubra szocilógus volt, aki többek között elmondta, a kortárs erőszakos cselekmények száma sajnos növekvőben van, és a VI−VIII. osztályos diákok körében a leggyakoribb.

− A napi sajtóban megjelenő sajtóközlemények és a kortárs erőszakkal kapcsolatos különféle kutatások eredményei azt mutatják, hogy a mai társadalom e problémája növekvőben van, és egyre komolyabb formákat ölt. A kortárs erőszak főleg az általános iskolákban, a hatodiktól nyolcadik osztályosok körében jelentkezik. A probléma sikeres megelőzésének egyik módja a diákok időben történő felvilágosítása, ugyanis az új ismeretek és készségek megtanulása és megszerzése, valamint azok élethelyzetekben történő alkalmazása hozzájárul a viselkedés megváltoztatásához, és az erőszak csökkentéséhez. Nem csupán a diákok számára kell szervezni felvilágosító műhelymunkákat, hanem a szülők, az iskolában dolgozók és más személyek számára is. Mert nem elég csupán beszélnünk az erőszakról, hanem időben lépni kell annak megfékezése érdekében. Így egészen biztos, hogy ha nem is szűnik meg, de legalább csökkeni fog az erőszakos cselekedetek száma. A gyerekeknek, amennyiben közvetlenül is megtapasztalják a kortárs erőszakot, arról mielőbb beszélgetniük kell a szülőkkel és az iskola személyzetével, ugyanis ha elhallgatják a dolgot, az erőszak elterjed, és újabb problémák jelentkeznek. A kortárs erőszak napjaink igen jelentős problémájának számít, és nagyon fontos a megelőzés. Erre a már említett műhelymunkákon kívül lehetőség nyílik a polgári nevelés órákon is – mutatott rá ismételten a szociológus.

Kifejtette, áldozat bárki lehet. Az erőszakoskodók általában a nyugodt, csendes, visszahúzódó diákokat szemelik ki maguknak. Az erőszakos diák karakterét legtöbb esetben a családi helyzet, az iskolában uralkodó állapot vagy egyszerűen csak a társaságban nagyzoló, elismerésre vágyó személyiség határozza meg. Az ilyen gyerekeknél kifejezetten jelen van az antiszociális viselkedés, az erőszakoskodó pedig a legtöbb esetben nem érzi azt, hogy rosszat tesz. Náluk ez „csupán” minta, amit másoknál észrevettek, például az idősebb testvérnél vagy a szülőnél, és ők csak utánozzák őket.

Az est folyamán külön kitértek a világhálón, ezen belül is a közösségi portálokon leselkedő veszélyekre. Az előadó elmondta, a világhálón is mind jobban terjed az erőszak, és erre mindenképpen fel kell hívni a diákok figyelmét, hiszen vannak olyan pillanatok, amikor sokan észre sem veszik, hogy áldozatokká váltak, sőt egyenesen viccnek veszik azt, ha például valaki videofilmet rak fel a magánéletükről. Emlékeztette a jelenlévőket, hogy Aleksa Janković niši tanuló az őt sújtó folyamatos iskolai erőszak miatt lett öngyilkos.

A tribün végén elhangzott, a gyerekeknek tanulniuk kell a toleranciát, és megértést kell tanúsítaniuk egymás iránt, hiszen az egészséges növekedés egyik alapfeltétele a jó iskolai légkör.
 

 

Paraczky László (Fotó: M. Š.)