Hírek

Szenttamas.rs

 

Fogadták a gólyákat a Magyar Tanszéken

 

Az újvidéki Magyar Tanszék tantestülete október 1-jén ünnepélyes keretek között fogadta az elsőéveseket a szemináriumi könyvtárban. A gólyákat ajándéktáskákkal várták, melyek tartalmaztak órarendet, az Iskolakultúra című folyóirat néhány évfolyamát, könyvet, jegyzetfüzetet.

A 21 hallgatót Toldi Éva, tanszékvezető és helyettese, Andrić Edit köszöntötte, akik gratuláltak a fiataloknak ehhez a döntéshez, amely mögött nemcsak egy megélhetési stratégiai vízió áll, hanem magának az önképzésnek, a tökéletesedésnek, az identitás alakításának a felvállalása is. Köszöntő beszédében Toldi Éva, tanszékvezető elmondta, az újvidéki Magyar Tanszék nagyon jó hely arra, hogy gyarapítsák a tudásukat, hogy új ismereteket és tapasztalatokat, valamint gyakorlati tudást is szerezzenek: − Nagyon fontosnak tartom és örülök, hogy idén 21-en iratkoztak a tanszékre. Ez a szám azt jelzi, hogy elvárásainknak megfelelően lesz egy pezsgő szellemi közeg, és úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja az érdeklődési körének leginkább megfelelő tárgyakat. Remélem, hogy sikerül kibontakoztatni kreativitásukat, mi pedig mindannyian azon leszünk, hogy segítsünk ebben. Arra biztatom magukat, hogy járjanak színházba, kapcsolódjanak be a város és az egyetem kulturális életébe, és próbálják meg azt követni, vagyis ne csak azokat a lehetőségeket használják, amelyek a tanszéken adottak – mutatott rá Toldi Éva. Kiemelte, a Magyar Tanszék idén ünnepeli fennállásának 60. évfordulóját, az ünnepséget október 22-én és 23-án tartják, és ez lesz az első alkalom, ahol számítanak az elsőévesekre.

Az ünnepi fogadást a tanári kar bemutatása követte, majd az elsőéves hallgatókat a Magyar Nemzeti Tanács demonstrátorai körülvezették az egyetemi városban, elmagyarázták a szállással, étkezéssel és az egyetemista élet kihívásaival kapcsolatos tudnivalókat.

A szabadkai Balázs Flóra elmondta, azért iratkozott a tanszékre, mert érdekli a nyelvtan és az irodalom: − A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részből állt. Egészen pontosan irodalomból és nyelvtanból is egy-egy tesztet kellett kitölteni, azt követően pedig szóbeli vizsgát tettünk. Nem volt igazán nehéz, a szóbeliztető tanárok is nagyon kedvesek voltak. A lektorálás érdekel, esetleg a fordítás.

Simon Angéla, Magyarittabé: − Már nagyon vártam ezt a napot, hogy elkezdődjön a tanév és a tanszéken lehessek. Remélem, hogy itt minden olyan dolgot meg tudok tanulni, ami szükséges lesz a munkámhoz. Igazából a média, a televízió és az újságírás érdekel, és ez a legjobb megoldás, amiből választani tudtam.

Bicók Lea, Magyarcsernye: − Középiskolai tanulmányaimat a nagybecskereki gimnáziumban folytattam. A tanszéket a könyvek iránti szeretet miatt választottam, ugyanis imádok olvasni. Az irodalom jobban érdekel, mint a nyelvtan, ezenkívül a kommunikáció és a pszichológia az, ami számomra vonzó. Szerintem ez egy jó választás, a nővérem is ide jár, és ő is nagyon meg van elégedve. A tervek? Nagy terveim vannak, mint szerintem mindenkinek. Az alapstúdium után jön a mesterképzés, és jó lenne még egy doktori képzés is, a legnagyobb terv pedig az, hogy itt az egyetemen tanítsak. De az még nagyon odébb van.
 

Paraczky László