Hírek

Szenttamas.rs

 

Újvidéki Magyar Tanszék: Október 1-jén fogadják az elsőéveseket

 

Az újvidéki Magyar Tanszéken október 1-jén köszöntik az elsőéves hallgatókat, október 2-án pedig megkezdődik a tanítás. A 2020/21. tanév kapcsán dr. Toldi Éva tanszékvezető egyetemi tanárnál érdeklődtünk a jelenleg fennálló helyzetről és az aktualitásokról. Kérdésünkre a tanszékvezető elmondta, az idén 15 elsőévest köszöntenek, akik október 1-jén a tanszék munkájával is megismerkedhetnek. Számukra egyelőre az előadásokat az intézmény keretein belül szervezik meg, míg a másod-, a harmad- és negyedéves hallgatók esetében folytatódik a távoktatás:

– Október 1-jén 12 órakor fogadjuk az elsőéveseket a szemináriumi könyvtárban. A fogadás az idén a járványhelyzetre való tekintettel nem lesz olyan tömeges, mint korábban: a hallgatókon kívül tanszékvezető, a tanszékvezető helyettese és az elsősök koordinátora, azaz „osztályfőnöke” vesz részt rajta. Az alapvető ismereteket, tudnivalókat ismertetjük a hallgatókkal a tanítás és az oktatás menetéről, másodikán pedig kezdődik a tanítás. Az oktatás élőben csak az elsősöknek kezdődik meg október 1-jén, a többi évfolyam számára október 20-a után indul, és online képzés lesz. Már fenn van az órarend a kar honlapján, amiből kiderül, hogy mikor milyen kötelezettségeik lesznek a hallgatóknak. Nemcsak online tanítunk azonban második, harmadik és negyedéven, van néhány tantárgy, amelyek esetében a tanárok úgy döntöttek, hogy nem lehet eltekinteni az élő kapcsolattól. Arról van szó, hogy egyes tárgyak esetében nagyon nehéz lenne mindent átadni online módon, ide tartozik például a módszertan és a funcionális retorika, de más tárgyak is, a komparatisztika, a modern magyar irodalom kezdetei, a narratológia és mások. Az órarendben pontosan megjelöltük, melyekről van szó – mondta a tanszékvezető. Kiemelte, az idén a tavalyitól eltérően valós időben zajlik az online oktatás is, emiatt az órarendet nagyon fontos betartani.

A Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének könyvtára Vajdaság legdinamikusabban növekvő és legtöbb magyar nyelvű kötettel rendelkező könyvtára, csaknem 52 ezer kötettel. Az adott járványügyi helyzetben hogyan és milyen munkaidővel működik a könyvtár?

– A Bölcsészettudományi Kar épületébe csak szigorú intézkedések mellett lehet belépni. Nem mehet be mindenki, amikor akar, hanem csak akkor, amikor van valamilyen kötelezettsége. Tehát ha órája van, vagy vizsgázik, és akkor is maszkkal, kesztyűben. A könyvek igénylését elektronikusan lehet leadni, amit másnapra földolgoznak a könyvtárosok, és előkészítik a kért könyvet. A könyveket a szemináriumi könyvtárban lehet átvenni az igénylést követő napon 10-től 12 óráig. Amíg a járványhelyzet tart, addig ez az eljárásrend van érvényben. Érdemes a kar honlapját gyakran látogatni, mert az előírások változhatnak. Emellett az évfolyam-koordinátorok is tájékoztják a hallgatókat.

A Magyar Tanszéken a tanulás mellett igen aktív tevékenység folyt a hallgatók emelt szintű képzését illetően, de számos rendezvényt is tartottak. Mindeképpen ki kell emelni a Kontaktzónát, az esszépályázatot, a különböző műhelymunkákat, továbbá a tudományos és művészeti folyóiratokat. A jelenlegi helyzetben miről tudjuk elmondani azt, hogy biztosan folytatódik az idei tanévben is?

A jelenlegi helyzet azt is magával hozta, hogy nem lehet gyülekezni, tehát nem lehet konferenciát, író-olvasó találkozókat tartani a karon (sem). Ezzel tulajdonképpen felfüggesztjük eddigi kulturális és tanításon kívüli tevékenységeinket − de csak részben. Hiszen már a tavalyi iskolaév során és a nyári szünetben is voltak online könyvbemutatóink, ilyeneket a jövőben is tervezünk. Gyakorlatilag minden átkerül a virtuális térbe. Amit nem lehet online megvalósítani, arról le kell mondanunk. Ugyanakkor keressük azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésünkre állhatnak аhhoz, hogy online módon oldjuk meg például a továbbképzéseket és az egyéb rendezvényeket – fogalmazott Toldi Éva.

Az idei elsősök számára visszatérve a tanszékvezető elmondta, annak ellenére, hogy járvány van, a 15 hallgató egy átlagos számú évfolyamnak számít, nem lehetnek elégedetlenek:

− A Magyar Tanszék nemcsak tanárokat, hanem lektorokat, újságírókat és kulturális életben tevékenykedő szakembereket képez, és az itteni tantárgyak ezeknek a munkaköröknek az elsajátításához is kellő alapot nyújtanak. Igyekezni fogunk, hogy a hallgatók megfelelő képzésben részesüljenek online módon is, bár hozzátenném, hogy a tanár személyiségét semmi nem helyettesíti. Ugyanakkor a fiatalok ragaszkodása az online kapcsolathoz és a virtuális térhez valamilyen módon garanciát is jelent arra, hogy megvalósíthatóak legyenek a képzési tartalmak, és biztos vagyok benne, hogy az oktatás színvonalán nem esik csorba, sőt sikerül jó kapcsolatot teremtenünk a hallgatóinkkal.

 

P. L.

szenttamas.rs