Hírek

Szenttamas.rs

 

Még legalább öt szabad hely várja a hallgatókat az újvidéki Magyar Tanszéken

 

Az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékre az idén 20-an jelentkeztek, és 20-an tettek sikeres felvételi vizsgát is. A 20-as szám azért fontos, mert ennyi hallgatót vehet fel a Tanszék az állami költségvetés terhére (büdzsé): − Az elmúlt néhány évben kifejezetten csökkenő tendenciát figyelhettünk meg, tavaly mindössze 10-en jelentkeztek. Ez az a kritikus határ, amely már nemcsak az intézmény létét fenyegette, hanem egész művelődési életünk utánpótlását is. Fontos tudni ugyanis, hogy a Tanszéken nemcsak magyartanárokat képeznek, a négyéves alapképzés befejezésével újságíróként, fordítóként, lektorként, szerkesztőként, korrektorként, kulturális menedzserként is elhelyezkedhetnek a diplomázott fiatalok, valójában a művelődési élet minden területén örömmel fogadják őket. Fontos azt is tudni, hogy ezeknek szinte mindegyikével gyorsan munkát lehet kapni, hiányszakmának számítanak. Hogy megállt a létszámcsökkenés, sőt, jelentős mértékben növekedett, annak köszönhető, hogy a hallgatók jól érzik magukat a tanszéken, és önszántukból vállalták, hogy bemutatják az intézményt. A jelentkezők száma mutatja, hogy nagyon jó munkát végeztek. Emellett természetesen a magyartanároknak is sokat köszönhetünk, akik megszerettették a diákokkal az irodalmat és a magyar nyelvet – mondta Toldi Éva, tanszékvezető.

Az újvdéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken július 1-jén magyar irodalomból és nyelvtanból felvételiztek a leendő elsősök. Mindkettőnek volt írásbeli és szóbeli része.

Katona Edit egyetemi tanár elmondta, a nyelvtani feladatlap elsősorban a kommunikációs készségekre, a különböző beszédhelyzetekben való megszólalásra, a szövegértésre és -alkotásra koncentrált: − A hallgatójelöltek nem is okoztak csalódást ebben a tekintetben. Mindenkinek volt véleménye, hozzászóltak a szelfibalesetek kérdéséhez éppúgy, mint ahogy szellemesen megoldották a kommunikációs funkciókhoz kötődő feladatokat is. A nyelvtani hiányosságok pótlására mód lesz az egyetemen, mindenki érzi, hogy miben kell javulnia, hogy betölthesse majd választott hivatását.

Toldi Éva tanszékvezető, egyetemi tanár a felvételi vizsga irodalmi részével kapcsolatos tudnivalókról elmondta, az irodalmi írásbeli egy 15 feladatból álló teszt kitöltéséből állt, a kérdések a középiskola négy évének olvasókönyvein alapultak: − Fontos, hogy az olvasókönyv irodalmi szövegeit ismerjék a felvételizők, volt olyan feladat, hogy rá kellett ismerni, melyik szövegről van szó. A részlet természetesen valamilyen jellegzetes részt tartalmazott, a főhős nevét, a helyszínt, a cselekmény központi magvát. Érdekelt bennünket az is, mennyire tudják korban elhelyezni az írókat, ehhez irodalmi totót kellett kitölteni, x-et tenni a helyes válasz mellé, például: ismerhette-e Arany János Petőfi Sándort. Tehát aki hallott már róla, hogy ugyanakkor éltek, sőt jó barátok voltak, az tudta, hova kell tenni az x-et. A legkönnyebb feladattípus, amelynek során ki kell egészíteni a mondatokat, ezeknél írók nevét, címeket kellett ismerni és befejezni. A teszt nemcsak a lexikális tudást méri, hanem az írás- és kifejezőkészséget is. Tehát legalább egy olyan kérdést tartalmazott, amelyre a válasz a felvételiző nézeteinek többmondatos kifejtése. Ilyenkor nem azt néztük, hogy egyetért-e a válaszoló a kijelentéssel, sokkal inkább, hogy tud-e írásban érvelni, véleményt mondani. Idén a kérdés arról szólt, hogy a feliratos vagy a szinkronizált filmek-e a jobbak. Fontos még elmondani, hogy a feladattípusokkal nem a felvételin találkozhattak először a jelöltek. Aki rész vett valamelyik nyílt napon, azzal közösen több feladatot is megoldottak a tanárok. Ezenkívül a tanszék honlapján is megtalálható egy próbateszt a megoldási kulccsal együtt. Szóbelin általában egy íróról kellett részletesebben beszélni. Arra is megkértük a jelölteket, mondják el, mit olvastak legutóbb. Nagy örömömre igen változatos válaszok érkeztek, az antikvitás irodalmától a kortárs magyar irodalomig terjedt az olvasmányok listája – magyarázta a tanszékvezető.

A felvételi vizsga után július 10-én és 11-én következik az iratkozás. Ekkor derül ki, hogy valójában hány hely maradt a tanszéken, az 5 önköltséges hely mellett lehet-e még esetleg az állami költségvetés terhére iratkozni. Toldi Éva ezzel kapcsolatban kifejtette, az első iratkozási kör után azoknak a hallgatóknak, akik az újvidéki Bölcsészettudományi Kar valamely tanszékén sikeres felvételi vizsgát tettek, de helyhiány miatt nem jutottak be az elsőként választott tanulmányi programra, lehetőségük lesz arra, hogy beiratkozzanak a betöltetlen helyekre, és ehhez nem kell külön felvételi vizsgát tenniük: − Elsőként tehát azokat a magyar nyelven felvételiző diákokat szólítjuk meg, akiknek nem sikerül bejutniuk a választott szakra, az ő jelentkezésüket várjuk. Július 16-án 14 órai kezdettel a kar amfiteátrumában névsorolvasást tartanak, amelyen személyesen kell megjelenni, és választani a tanulmányi programok között.

A kar honlapja mellett a Tanszék is közzéteszi Facebook-oldalán a fennmaradt helyeket: https://www.facebook.com/ujvidekimagyartanszek/ Továbbá érdeklődni munkanapokon 8-tól 15 óráig a 021 485 3878-as telefonszámon, valamint a hungar@ff.uns.ac.rs ímélcímen lehet. 

P. L.