Hírek

Szenttamas.rs

 

27 PROJEKTUM VAN FOLYAMATBAN SZENTTAMÁSON

(Exkluzív interjút adott portálunknak Zoran Mladenović Szenttamás  polgármestere)

Polgármester Úr! Nagyon sok információt tettünk közzé az idén, az év elejétől szinte folyamatosak a munkálatok a városban és a városon kívül is. A polgárok lépten-nyomon valamilyen építkezésbe botlanak, legalábbis a településen belül, a város pedig egy nagy építkezőhely benyomását kelti. Hírportálunk folyamatosan tudósított és tudósítani is fog mindezekről a munkálatokról, azonban most egy átfogó képet szeretnénk kapni mindarról, ami történt és történik. Többek között azokról a munkafolyamatokról, amelyek a településen kívül történtek, illetve várhatóak az idei év végéig.

Zoran Mladenović

− Megelégedéssel vettem tudomásul az Önök portáljának folyamatos és objektív tájékoztatását a községben folyó munkálatokról. Az elkövetkezőkben megpróbálom felvázolni, hogy az önkormányzat mi mindent tett és kész tenni az itt élők életkörülményeinek javításáért, az infrastruktúra és környezetünk felújításáért és megóvásáért. Jelen pillanatban 27 aktív projektum van folyamatban Szenttamáson. Az egyik legfontosabb munka az esővízelvezető-rendszer kiépítése, amely a Krivaja és a Sárgakút között lassan a vége felé közeledik, és ha minden jól megy, ez a szakasz tíz napon belül befejeződik. A csőrendszer már a föld alatt van, az esővízelvezető árkokat a központban betemetjük. Az év végéig egy közös csomópontba lesz kötve a Sonja Marinković és a Polit utca is, és remélem, ezeket a munkálatokat még a tél beállta előtt sikerül befejezni. Ezzel párhuzamosan a Petar Drapšin utcában is be kell fejezni a föld alatti esővízelvezető csövek lerakását, amelyek a Szent Szávó és a Petar Drapšin utcák kereszteződésétől a Filip Višnjić utcában lévő csomópontig vezetik majd el a vizet, ami innen a Krivajába folyik. A Zmaj utcában is a föld alatt vannak az esővízelvezető csövek, ezekre az ide vezető utcák csatlakoznak majd, továbbá a központi park és a Szabadság tér. Az itt összegyűlt esővíz a Zmaj utcán keresztül a Bácskai nagycsatonába folyik majd, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a föld alatt két irányba vezetjük ezek után a városból az esővizet. Szinte biztosra vehető, hogy ezzel egy évtizedek óta húzódó gond oldódik meg a községben, ahol ősszel és hóolvadáskor a város központja is „úszott” a sok víztől – magyarázta a polgármester.

Csatornázási munkálatok  a központban

Turián és Nádalján is folyamatosak a munkálatok. Turián az esővízelvezető rendszer kiépítése befejeződött, Nádalján pedig az ugyancsak évtizedek óta húzódó ivóvízkérdés is megoldódni látszik.

Igen, az erőgépek mind a két településen dolgoztak és dolgoznak továbbra is. Turián jelen pillanatban az iskolatető cseréje folyik, Nádalján pedig a vasúthoz közel, az ún. vikendtelepnél újítjuk fel az odavezető utat. Nádalján néhány nappal ezelőtt kezdődött meg a vízgyár kiépítése, amely segítségével végre megoldódik a település ivóvízzel való ellátása, hiszen az itt élők eddig  az ökokútról hordták az ivóvizet.

Pályázat útján sikerült tartományi eszközöket biztosítani a Popovacsa és a Bánáti utcák újraaszfaltozására, azonban a település két végét összekötő nagyon forgalmas útszakaszon a munkálatok még mindig nem kezdődtek meg.

Már nem kell sokat várni. A közbeszerzési pályázatokra beérkezett ajánlatokat szeptember 29-én bontjuk fel. Utána jön a 15 napos panasztevési határidő, és ha nem jön semmi közbe, a jövő hónap derekától megindulhat a két utca aszfaltburkolatának teljes felújítása. Szeptember 30-án viszont egy másik út kiépítésére beérkezett ajánlatokat bontjuk fel. Ez pedig a Becsei és a Szegedi út közötti, ún. keresztút aszfaltozására vonatkozik. Mint ismeretes, a Bácsfeketegy felé vezető szakaszt már átadtuk rendeltetésének, a végső cél pedig a Becsei és a Szabadkai út összekötése. Ez a mintegy öt kilométeres szakasz egyúttal, főleg az őszi betakarítási munkálatok idején tehermentesítené a településen áthaladó utakat – mondta Zoran Mladenović. Ha már a projektumoknál tartunk, meg kell említeni a medence kiépítésével kapcsolatos tervdokumentációt is, amely október közepéig készül el, amikor majd mindenki előtt ismeretes lesz, hogy külsőleg milyen medencét építünk, milyen méretekkel és kísérőobjektumokkal. Ha sikerül biztosítani az eszközöket, akkor november folyamán hozzákezdhetünk a medence építéséhez. Hamarosan napirendre kerül a hotel kérdése is.   Elkészült továbbá a szennyvíztisztító projektuma, amely jelen pillanatban a Belügyminisztériumban van a tűzvédelmi előírások jóváhagyása végett. A szennyvíztisztító kiépítésére egyébként már biztosítottak a  céleszközök, mivel azonban hosszantartó, talán két évig is elhúzúdó munkálatokról van szó, szükség lesz a megfelelő felsőbb szervek jóváhagyására. Ugyancsak fontos kiemelni, hogy a beérkezett ajánlatok alapján már a jővő hónapban tudni fogjuk, melyik vállalat lesz megbízva a Szövetkezeti Otthon felújítási munkálataival. Az elsődleges ún. „kemény” munkálatok számításaink szerint 1213 millió dinárba kerülnek majd, a végleges felújítást pedig a jövő év végéig tervezzük befejezni, amikor a színházkedvelők és a község területén működő művelődési egyesületek birtokukba vehetik a termet és a színpadot. Ami pedig ebben a pillanatban legközelebb áll hozzánk, az a Zmaj utca és a Köztársaság tér átadása. Több évig tartó és drága munkáról van szó, az eredményt mindenki láthatja és tapasztalhatja. Hamarosan megindulnak munkálatok a közvilágítás felújításán a Szent Szávó utcában, mégpedig a Nagyhídtól a Karadjordje utcáig terjedő szakaszon. Ugyancsak nagyon fontos kiemelni, hogy a vége felé járunk az állatmenhely tervdokumentációjának és kiépítésének jóváhagyásához is. Utóbbival az ugyancsak több évtizede húzódó kóborkutyák és -macskák begyűjtésére és elhelyezésére teszünk pontot – sorolta a város első embere.

A kérdésre, miszerint nagyon sok munka folyik egyszerre, és bizonyára vannak közöttük olyanok is, amelyekről a polgárok még nem tudnak, illetve nem tájékoztatták a nyilvánosságot, mert még el sem indultak, a polgármester elmondta, ilyen munka nincs. Kiemelte, minden egyes lépéshez tiszteletben kell tartani a törvényes előírásokat, melyek legtöbbször határidőkhöz vannak kötve, és pontosan ezek miatt tűnik úgy, hogy a dolgok lassan, vagy egyáltalán nem haladnak előre. Tény azonban, hogy a későbbiek folyamán soha senki nem tudja felróni az önkormányzatnak, illetve az itteni megfelelő szakszolgálatoknak, hogy nem tartották be a  törvényes előírásokat és határidőket.

  Az itt felsorolt dolgokkat azonban még nem ért véget az előttünk álló tervek és a feladatok kidolgozása és kivitelezése, azaz még vannak a listán elvégezendő dolgok.

− Igen, nem említettük még azt, hogy jövőre szeretnénk teljesen átalakítani és korszerűbbé, szebbé tenni a  központi parkot. A több zöld felületet és sétára alkamas területet pedig közvetlenü is összekötjük a Zmaj utcával kialakítva ezáltal egy pihenésre alkalmas övezetet. Ugyancsak jövőre kerül sorra a központi piac rendbetétele is.

Sok időt igényelt, de a Vajdasági Urbanisztikai Intézettel közösen végre elkészült az ipari övezettel kapcsolatos hatástanulmány, amely hamarosan a polgárok elé kerül. Szenttamásnak mintegy 1500 hektár ipari övezete van, a tanulmány pedig minden ide tartozó dologgal részletesen foglalkozik, az infrastruktúra kiépítésének költségeitől egészen a területek gazdasági és technolóiai ismertetéséig. A képviselő-testület ülésein gyakran felrótták, hogy az önkormányzat nem tesz semmit az ipari övezet mielőbbi befejezése érdekében. Nos, ez a tanulány ezt hivatott cáfolni, mert ez tulajdonképpen az első lépés a feltételek megteremtésének irányában. Ide tartozik még az is, hogy a napokban készül el a zöld övezetek kiakakításáról és a fásításról szóló tanulmány, és a kettő együtt képezi majd az elsőbbséget élvező ipari övezet területének kialakítását – magyarázta a polgármester.

A tavasszal a vásártéri és a rekavicai hidak között elkezdőtek a Krivaja jobb és bal partszakaszának rendezésének munkálatai. A nyáron ezzel leálltak, most viszont a vásártéri hídnál újra folytatódik a partszakasz feltöltése és rendezése. Mikorra várható, hogy az erőgépek befejezik a munkálatokat?

A Krivaja rendezése

− A feketicsi úton lévő hídtól egészen a vásártérig a folyó mindkét partját rendbeszedtük. Közben elfogyott a föld és a törmelék, amivel a partszakaszt töltik a gépek. Most a jobb oldalon a vízparton először egy utat építenek, a kamionok először idehordják a  földet, ezt követően kerül majd sor a partszakaszok rendezésére. A munkálatok, ha minden jól megy, október végéig befejeződnek. Ide tartozik még az is, hogy befejeződött a Krivaja és a Bácskai Nagycsatorna földalatti összekötésének projektuma. A projektum szerint a Verbászi út bal oldalán, a Paroški töltőállomás közelében a csatorna partján egy pumpaházat építünk, ahonnan csaknem 1500 méter hosszúságban a föld alá helyezett csövekkel a vizet elvezetjük a Krivajába. Ennek a nagy beruházásnak két fontos célja van. Az egyik az, hogy a településen áthaladó folyónak biztosítsuk az ökológiai szempontból igen jelentős és folyamatos vízszintet, a másik pedig az, hogy ezáltal a kezdetekben mintegy 5 ezer, a későbbiekben pedig akár 11 ezer hektár termőföldet is öntözni tudunk. Ha pedig már a vizekről beszélünk, mindenképpen meg kell említeni, hogy a védett övezetté nyilvánított Beljanska bara körül elkészült a kerékpárút, amely már igénybe vehető, akár rekreációs célból is – emelte ki a szenttamási polgármester. Hozzátette, már nem tudni pontosan, mi maradt ki a beszélgetés elején említett 27 projektumból, de a polgárok láthatják, mindannyiunk érdekében és minden területen teljes gőzzel folyik a munka. Az önkormányzat és a községi szakszolgákatok maximális erőbevetéssel dolgoznak, és teljesítenek, amit napról-napra tapasztalhatunk.

 

Paraczky László