Hírek

Szenttamas.rs

 

JÚLIUS 3. – SZENT TAMÁS ÜNNEPE

 

A szenttamási Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templomban július 3-án ünnepi szentmisével emlékeztek a település nevét viselő Szent Tamás apostolra. A délelőtt 10 órától kezdődő istentiszteletet Sáfrány Dávid temerini káplán vezette. Rajta kívül itt volt még Brasnyó Ferenc kishegyesi, Juhász György kulai, Szabadi Károly verbászi, Fuderer László Becse-belváros, Világos Miklós Becse-újfalu, Szöllősi Tibor temerini és Zsúnyi Tibor, helyi plébános. Tibi atya elmondta, egyik legszebb nevű községünk van: − Őseink hite és buzgósága fellelhető a falu névadásában. Szent Tamás apostolról elnevezni azt a közösséget, amely évszázadokon keresztül állta a történelem visszáságait, jó döntésnek látszott. A szent örök és halhatatlan, mi keresztények a Szent és Erős Istenben hiszünk, akinek a jósága, emberszeretete és irgalma tartja fenn közösségünket. Szent Tamást alakját szépen ábrázolta Than Mór, amikor az apostol találkozik a Feltámadt Krisztussal: szeme és érzékei megnyilnak Isten befogadására.

Ft. Sáfrány Dávid temerini káplán: − Nagy öröm számomra és nagy tanulság, hogy van egy ilyen település itt Bácska szívében, amely egy apostolról kapta a nevét, és hiszem azt, hogy egyben kéri is az apostolnak a közbenjárását. Szép az, hogy ezen a napon a hívek összegyűlnek, és megünneplik a település névadójának az ünnepét. Szent Tamás apostol életében nagyon ott volt az emberi gyarlóság, ami nagyon mély hit az Istenben és Jézus Krisztusban. Láttuk azt, hogy ő kész arra, hogy akár a halálba is kövesse az Urat, mint ahogy Lázár feltámasztása előtt halljuk, olvassuk a szentírásban. Szent Tamás apostol azt mondta: „Menjünk, és haljunk meg vele. Adjuk mi is érte az életünket”. Látjuk azt, hogy ott van a kételkedés, ott van az életében egy megingás, de ahogyan találkozik személyesen a feltámadt Úrral, megváltozik, hiszen az Úr arra kéri őt, hogy tapintsa meg sebét, legyen hívő, és ne hitetlen. Ő látja, megtapintja a feltámadt Urat, megerősödik a hit benne, és utána ezzel a hittel hirdeti az evangéliumot. Egészen addig elmegy, hogy az életével fizet ezért a küldtetésért. Életét adja azért, hogy hirdesse az Urat. Nagyon szép látni az Úrnak ezt a pedagógiáját, ahogyan Szent Tamás apostolhoz fordul. Nem rója fel számára mindazt, amit gyengeségként elkövetett, hanem a hitre hívja meg. Ez egy olyan fordulat Szent Tamás életében, ami egy életre meghatározó – fogalmazott Dávid atya.

Sáfrány Dávid atya Szabadkán született 1987-ben, egy háromgyermekes családban. Általános iskolába Kispiacon járt, majd Szabadkára, a műszaki középiskola közlekedési szakára iratkozott, itt érettségizett. Néhány évig dolgozott, majd 2010-ben beiratkozott a szabadkai Teológiai-Kateketikai Intézetbe, hitoktatói szakra. A harmadik évet követően jelentkezett papnövendéknek, és megkezdte tanulmányait az esztergomi szemináriumban. Diakónusszentelése után Pénzes János püspök atya Topolyára küldte plébániai gyakorlatra. 2019- ben Szent Péter és Pál napján szentelték pappá. Ezt követően Tiszakálmánfalvára kapott kápláni kinevezést, majd dr. Szöllősi Tibor atya kisegítőjeként a temerini plébániára került.

 

P. L.

szenttamas.rs