Egyházi élet

Szenttamas.rs

                                                       

Jézus a Jó Pásztor – húsvét 4. vasárnapja

 

Hivatások vasárnapja a mai. Jézus alakja pásztorként jelenik meg a mai evangéliumi részben. A hivatás ajándék, legyen az az élet bármilyen területén. A lelkipásztori, szerzetesei hivatás felismerése, elfogadása és szentként való megélése jel a világ számára, amely Istenre mutat.


 

Az emmauszi úton – húsvét 3. vasárnapja

 

Két tanítvány csalódottan elindul haza, hiszen nem tapasztalták meg Jézus ígéreteinek beteljesedését. „Pedig én azt hittem” - mondat olyan sokszor elhangzik ajkunkról és rossz szájízzel folytatjuk mindennapi megszokott életünket. Nem vesszük észre, hogy Jézus ott van mellettünk és irányítja életünket az üdvösség felé.


 

Az isteni irgalmasság vasárnapja

2020. április 19.

 

A Feltámadt Jézus és két fénysugár: ez az a kép, amely sok katolikus számára ismert, amelyet Szent Fausztina nővér látomásában megjelent. Irgalmas az Isten mindazokhoz, akik irgalmát kérik. Délután 3 órakor imádkozzuk gyakran az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét.


 

Húsvétvasárnap

2020. április 12.

 

40 nap után felhangzik a Dicsőség és az Alleluja, az öröm és a remény énekei. A sötétség után a világosság, a halál után az élet utat tör magának. Húsvét örömünnep, amely jelzi Isten szeretetét felénk. A keresztény ember ebben az örömben éli mindennapjait.


 

Nagyszombat

2020. április 11.

 

Nagyszombaton Jézus sírjánál időzik az Egyház. A csend és a megrendültség napja ez. Mindegyikünknek van hozzátartozója, aki már eltávozott a földi létből. Papként gyakran tapasztalom temetések alkalmával az örök életbe vetett hit jelenlétét a hozzátartozókban, illetve ennek hiányát. A keresztény embernek fáj az elmúlás és a szeretett személy elvesztése, ugyanakkor a remény emberi vagyunk. Tudjuk, hogy a sötétség után a fényesség lesz úrrá mindenen.


 

Nagypéntek

2020. április 10.

 

A mai napon emlékezünk Jézus kereszthalálára. Az ártatlanul szenvedő ember felfedezi Jézusban a példaképet. A gonosz logikája és cselekedete mindig értelmetlen, mert a pusztulásba és a halálba visz. „Isten halott! És mi öltük meg őt!” – írta Nietzsche egyik könyvében. Ez az ember később idegösszeomlásban szenvedett élete végéig. Valaki úgy tette helyre az idézetet, hogy „Az én Istenem él!”


 

Nagycsütörtök

2020. április 9.

 

A mai napon emlékezünk az első szentmisére, az utolsó vacsorára, amelyet Jézus tanítványaival közösen ünnepel. A szent három nap első napja, amikor elhangzik Jézus főpapi imája, a tanítványokért és a hívekért, akik hinni fognak a feltámadásban. Jézus még egy jelét adja szeretetének, amikor megmossa a tanítványok lábát. A hívő ember érti az üzenetét, a nem hívő egy történelmi cselekedet lát, az ateista elhagyja Jézust, ahogy azt az áruló is tette.


 

Vasárnapi örömhír

2020. április 5. 

Vasárnapi örömhír

2020. március 29. 

Vasárnapi örömhír

2020. március 22.

 


 

Zsúnyi Tibor

plébános

szenttamas.rs