Egyházi élet

Szenttamas.rs

                                                       

Újra engedélyezett az egyházi ünnepek megtartása

 

A koronavírus-járvány elvonulásával lassan helyreáll a mindennapi élet Szenttamáson, ezen belül pedig a helyi római katolikus plébánián és templomban is újra a megszokott beosztásban zajlik a szentmisék és az egyházi jeles napok, ünnepek, hagyományok megtartása.

Az egyházi életet illetően fontos kiemelni, hogy a különböző tilalmak feloldását követően az első nagyobb közösségi összejövetel úrnapján történt, amikor az ünnepi szentmisét körmenet követte, a hagyományosan virágdíszbe öltözött templomkertet és sátrakat pedig egész nap megtekinthették az érdeklődők. A következő ünnep az elsőgyónás volt, amelyet június 14-én tartottak. Mindössze pár hét alatt újabb ünnepekre kerül sor a Szent Kereszt Felmagasztalása templomban: hálaadó szentmisét tartanak a ballagóknak, majd pedig az elsőáldozók és bérmálkozók ünnepi fogadalma következik. A részletekről Zsúnyi Tibor szenttamási plébánost kérdeztük, aki elmondta, a járványt követő időszakban hirtelen „besűrűsödött” a program, hiszen itt a tanév vége, a hagyományos májusi és júniusi ünnepeket pedig a hónap végén, illetve július elején tartják: − A püspökség a napokban jelezte a plébániáknak, hogy engedélyezett minden nagyobb összejövetel, így az elsőáldozás, a bérmálkozás megtartása is. Közben pedig készültünk arra, hogy előbb-utóbb csak feloldják a zárlatot, így a gyerekekkel elkezdtük a próbákat az elsőáldozásra és a bérmálkozásra, annak érdekében, hogy amikor ezeknek a szentségeknek a kiszolgáltatása megtörténik, a folyamat minél gördülékenyebben haladjon, és minél felemelőbb legyen. Szenttamáson a múlt vasárnap, azaz július 14-én az esti, 7 órai szentmise keretében 18 gyerek hálát adott az istennek az elsőgyónás alkalmából (amit elvégeztek előző nap), s a szüleik, nagyszüleik közösségében együtt ünnepeltük meg a Jóistennek ezt az irgalmát felénk, amelyet a bűnbánat szentségében kioszt. A következő ünnepélyes alkalom – ahogy elhangzott a felvezetőben is – az úrnapi körmenet volt. Nekem nagyon jólesett, és nagyon örültem annak az összefogásnak, ami megvalósult a templomkertben: a sátoroknak, az oltároknak a felállítása, hogy az Úr Jézus testét, amelyet körbe viszünk ilyenkor, kiviszünk a templomból, méltó helyen/helyeken tudjuk ünnepelni és fogadni. A következő ünnepélyes eseményre a jövő pénteken kerül sor, amikor is a nyolcadikosokkal hálát adunk a ballagás alkalmából a Jóistennek az elmúlt nyolc évért, hiszen ez az első komolyabb lépcsőfok az életükben, amelyre most fellépnek, és kilépnek a nagybetűs életbe. Ezért hálát adunk a Jóistennek, annak érdekében, hogy továbbra is gyarapítsák közösségünket, illetve ha majd elmennek, legyenek tisztában azzal, hogy ez a közösség mindig szeretettel visszavárja őket. A következő vasárnap, 26-án lesz a bérmálás szentségének a kiosztása. Az eseményre ft. dr. Rokay Zoltán apát úr jön Szabadkáról, ő osztja ki a bérmálás szentségét az egyházmegye és a püspök atya felhatalmazásával. A gyerekek felkészültek a bérmálkozásra, nagyon aranyosak, és mindannyian részt akarnak venni az eseményen, hiszen a közösségi élmény nagyon hiányzott a vírus alatt. Megfigyelhető a hozzáállásukon, hogy nagyon szerettek volna már együtt lenni. Ez idővel terhes is tud lenni, nehézzé válhat, de a jó hozzáállás, magatartás, illetve a hitoktató hozzáállása elősegíti azt, hogy a gyerekek szeretettel legyenek közösségben. Hogy ne féljenek, ne legyen idegen tőlük a templomi környezet és az egyház. A bérmálkozást követően, július 3-án, Szent Tamás apostolnak az emléknapja lesz, amikor a közösség Szent Tamásra emlékezik. Azt hiszem, hogy az egyik legszebb nevezetű falunk van, szép nevet választottak őseink. Talán azért, hogy erre mindig emlékezzünk. Településünk napját a 10 órai szentmise keretében ünnepeljük, a papi jelenlét itt hangsúlyozott, illetve a közösség is érthető módon a magáénak tartja, és szereti ezt az ünnepet. Ezután pedig július 5-én, vasárnap, a 10 órai nagymise keretében az elsőáldozók első alkalommal járulnak az Úr Jézus Krisztus testéhez és véréhez, első alkalommal veszik magukhoz az oltáriszentséget. Utána, a hagyományokkal egy kicsit szakítva, és bízok benne, hogy új hagyományt bevezetve, a templomudvarban lesz egy közösségi ünnep, amikor is együtt az elsőáldozókkal, közösségben a szüleikkel, hozzátartozókkal, rokonokkal, barátokkal és ismerősökkel kötetlenebb formában is megünnepeljük az első szentáldozást – sorolta a plébános.

Hozzátette, a felsoroltak mellett természetesen az élet zajlik tovább, esküvők, illetve keresztelők már most igen szép számban vannak: − Valahogy úgy fogalmaznék, hogy egy papnak az életében a keresztelés az egyik legszebb dolog, amit papi működésében cselekszik, és nagyon jóleső, felemelő érzés. Jó látni azt, hogy a fiataljaink, illetve szülők gyermeket vállalnak, azután hozzák, és szinte magától értetődő, hogy a keresztség szentségében részesítik őket – mondta végezetül a szenttamásiak Tibi atyája.

 

(A fotó a bérmálkozók próbáján készült.)

Paraczky László