Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

A SZENTMISÉK RENDJE

 

(2020. szeptember 28. − október 4.)

 

NAP

ÓRA

SZÁNDÉK

Hétfő
2020.9.28.
Szent Vencel vértanú

7.00

Egy szándékra

Kedd
2020.9.29.
Szent Mihály, Gábor és Ráfáel főangyalok

7.00

Egy szándékra

Szerda
2020.9.30.
Szent Jeromos áldozópap

18.00

A Tancsik és a Móric család elhunytjaiért

Csütörtök
2020.10.1.
A Gyermek Jézusról nevezett Lisieux-i
Szent Teréz

7.00

Egy szándékra

Péntek
2020.10.2.
Szent Őrzőangyalok
Elsőpéntek

7.00

A rózsafüzér társulat szándékára

Szombat
2020.10.3.
Boldog Bogdánffy Szilárd

7.00

Egy szándékra

VASÁRNAP
2020.10.4.
ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

7.30

A rózsafüzér társulat szándékára

17.00

A népért

 

1. A kihelyezett perselyben gyűjtés a Jeruzsálemi Szent Sír javára.

2. Ma délután 4 órától a Szent Mónika közösség imaórája a kistemplomban.

3. Ma van a Szentírás vasárnapja. Legyen mindennapjaink része a Biblia olvasása.

4. Hétfőn délután 5 órától a nyolcadikosokkal találkozó a kistemplomban.

5. Októberben az ájtatosságot este hat órától végezzük a nyolcadikosok előimádkozásával. Vasárnaponként a reggeli szentmise előtt a szokás szerint.

6. Októberben a hétköznapi szentmisék fél hattól, a vasárnapi misék pedig délután 5 órakor kezdődnek.

7. Pénteken elsőpéntek, a betegek látogatása reggel nyolc órától.

8. Kedden délután 5 órától az elsősök szüleinek szülői értekezlet a hittanteremben.

9. Szombaton délelőtt kilenc órától az elsősöknek, 10 órától az ötödikeseknek plébániai hittan.

10. Elsőgyónó, elsőáldozó és bérmálkozó az lehet, aki plébániai és iskolai hittanra jár, továbbá a szentmiséken részt vesz.

11. Október hónapban a szabadkai Mária Rádió tőlünk is közvetít a reggeli szentmiséket.

12. Most a szentmise után mindenki kapni fog egy írást a Tízparancsolat szeretet-értelmezéséről.

13. Isten éltesse a születés- és névnaposokat, valamint azokat akik házassági évfordulót jubilálnak!

14. Jó étvágyat a vasárnapi ebédhez!


Zsúnyi Tibor plébános

SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

RIMOKATOLIČKA ŽUPA UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

SRBOBRAN ‒ SZENTTAMÁS

Tel.: 021/730-356;

Zsúnyi Tibor atya

mobil: 065/40-45-522;

e-mail: zsunyi88@gmail.com;

Paska Imre kántor

mobil: 060/30-00-982;