Egyházi élet

Szenttamas.rs

 

A SZENTMISÉK RENDJE

 

(2020. szeptember 7. − szeptember 13.)

 

NAP

ÓRA

SZÁNDÉK

Hétfő
2020.9.7.

Kedd
2020.9.8.
SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE - KISBOLDOGASSZONY

18.00

Egy család élő és elhunyt tagjaiért

Szerda
2020.9.9.

7.00

Egy szándékra

Csütörtök
2020.9.10.

7.00

Egy szándékra

Péntek
2020.9.11.

7.00

Egy szándékra

Szombat
2020.9.12.
Szűz Mária Szent Neve

14.00

Nászmise:
Pál Sándor – Kraszulyák Zolna

VASÁRNAP
2020.9.13.
ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

7.30

A népért

9.00

Za narod

18.00

Egy szándékra

 

1. Hétfőn este 6 órától és kedden délelőtt 10 órától a Pannon TV élőben közvetíti a doroszlói búcsút.

2. A kihelyezett perselyben gyűjtés a papnövendékek iskoláztatására.

3. Pál Gajódi Olivér gyógyítatására 12780 dinár gyűlt össze. Köszönet érte!

4. Szeptember 14-én, templomunk búcsújának napján délelőtt 10 órakor lesz a szentmise. A szentmisét Ft. Elias Ohoiledwarin Fülöp-szigeteki származású verbita szerzetes mutatja be.

5. Az Anyaszentegyház házasságot hirdet: Pál Sándor, feketicsi lakos, Sándor és Fenyvesi Mária fia házastársul veszi Kraszulyák Zolnát, Károly és Kókai Anasztázia leányát. Esküvőjük folyó év szeptember 12-én, délután 3 órakor lesz templomunkban. Aki az említett jegyesek között házassági akadályról tud, kérjük, jelentse a plébánián, vagy hallgasson mindörökre! Mi pedig imádkozzunk az ifjú jegyesekért, hogy szent frigyük Isten akarata szerint, szentségben, békességben, örömben és tisztességben köttessék!

6. Isten éltesse a születés- és névnaposokat, valamint azokat akik házassági évfordulót jubilálnak!

7. Jó étvágyat a vasárnapi ebédhez!


Zsúnyi Tibor plébános

SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

RIMOKATOLIČKA ŽUPA UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

SRBOBRAN ‒ SZENTTAMÁS

Tel.: 021/730-356;

Zsúnyi Tibor atya

mobil: 065/40-45-522;

e-mail: zsunyi88@gmail.com;

Paska Imre kántor

mobil: 060/30-00-982;