Hírek

Szenttamás.rs

 

 

Harmincan lemondták a szociális támogatást Szenttamáson

 

 

A szenttamási Szociális Központ az elmúlt évben is a szociális védelemről szóló törvénnyel, a családi törvénnyel összhangban mint a köztársaság által felhatalmazott intézmény igyekezett támogatni a legérzékenyebb célcsoportokat és rászorulókat. Ugyanakkor a szociális jogvédelemről szóló községi határozattal összhangban lehetőség adódott, hogy a központ a jog, a szolgáltatások és az intézkedések összehangolásával biztosítsa az igénylők számára a legfontosabb dolgokat.

‒ A szociális kategóriába tartozók száma az elmúlt néhány évhez viszonyítva nem változott lényegesen. Egészen pontosan tavaly 2420 személyt támogattunk anyagilag vagy más módon, közülük legtöbben a havi szociális juttatás keretéhez tartoznak. Azonban ki kell emelni, hogy egyre többen vannak azok, akik egyszeri segélyért fordulnak hozzánk, és pénzt, élelmiszert vagy más támogatást kérnek. Nem mellékes, hogy a már említett személyek közül kb.1800-ra tehető azoknak a száma, akik a szegénység határán vagy az alatt élnek – mondta portálunknak Biserka Veselinović, az intézmény igazgatója.

Hangsúlyozta, a községben a szegénységhez nagyon sok probléma kapcsolódik: a gyermek oktatási-nevelési hanyagolása mellett, az iskolában jelentkező gondok, a partnerkapcsolati problémák és ami sajnos, egyre inkább növekvő tendenciát mutat az a családon belüli erőszak.

‒ Visszatérve a szociális segélyt felhasználók számához, el kell mondani, hogy közöttük legtöbb a felnőtt és a fiatal, mintegy 1100, ezen kívül 511 gyermek és 247 idős személy, illetve család kap pénzbeli támogatást. Jelentős számú szociális esetünk van, ahol az elhelyezést szükséges biztosítani, úgy az idősek, mint a kiskorúak részére. Tavaly 77 felnőtt és 52 gyermek számára biztosítottunk befogadó családokat, azaz gondozókat és nevelőszülőket. Mindent összegezve intézményünk csaknem 130 rászoruló személy számára biztosított itt helyben, vagyis a szülőfaluban elhelyezést. Ez nagyon jelentős lépés, amelyet az intézmény belső szervezésével sikerült elérni, annál is inkább, mivel néhány évvel ezelőtt teljesen fordított volt a helyzet. Akkor 40-50 itteni gyermeket vidéki nevelőotthonokban, az idősebbeket pedig ugyancsak vidéken, az idősek otthonában helyeztük el, és csupán néhányan kerültek magáncsaládokhoz. Nagyon fontos tehát, hogy az amúgy is nehéz szociális helyzetben lévő személyeket ne szakítsuk ki a közegből, ahol élnek, tanulnak. Ide tartozik még az adat, hogy az elmúlt évben 21 gyermek került hozzánk más községből (Újvidékről, Verbászról, Csókáról stb.), ami ugyancsak azt bizonyítja, hogy Szenttamáson a nevelőszülői szolgálat igen magas színvonalú – magyarázta beszélgetőtársunk.

Hozzátette, a rokkantak, ágyban fekvők elhelyezésénél és ápolásánál is bizonyíthatóan jók az eredmények, itt ugyanis a rokkantak anyagi támogatásához még hozzáadják az ápolási támogatást is. Az elmúlt évben a község területén 168 ilyen személy szerepelt a nyilvántartásban. Így a 70-100 százalékos rokkantak a havi alapösszeg mellett, amely 10 ezer dinár körül van, az ápolási díjat is kapják, amely 30 ezer dinár körül van.

‒ A központ tehát külön figyelmet szentel a szociális eseteknél a felhasználók törvény által szavatolt jogainak érvényesítését illetően. Viszont nagyon sok alkalommal szembesülünk a megillető jogok hosszantartó, adminisztrációs folyamatával. Így például van olyan esetünk, ahol egy családban már a negyedik generáció kapja a szociális segélyt. Ez megengedhetetlen, és azt jelenti, hogy valaki nem végezte úgy a munkáját, ahogyan kellett volna. Kiállok az mellett, hogy röviden, intenzíven, szaktanácsadás biztosításával és minden olyan intézkedéssel, amely támogatja a családot, segítsünk a rászorulókon. De ennek teljesen és pontosan kitervezett, időben behatárolt folyamatnak kell lennie, ahol érvényesülnek a jogszabályok, és amely segít áthidalni a krízist ‒ mutatott rá az igazgató. Mint mondta, biztató adatokat kaptak a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szenttamási kirendeltségétől, miszerint az előző évhez képest 2017-ben 611-en kevesebben szerepeltek nyilvántartásban, azaz kaptak munkát. A másik igen fontos dolog pedig az, hogy az utóbbi három hónapban 30 személy mondta le a szociális segélyt azzal, hogy elkezdtek dolgozni. Ezek konkrét és biztató adatok – mondta végezetül a szenttamási szociális központ igazgatója.

 

Paraczky László