Főszerkesztő rovata

Szenttamás.rs

 

Tíz éve tájékoztat a Szenttamási Hírportál

 

Tizedik születésnapját ünnepeli a www.szenttamas.rs hírportál. Először 2012. december 24-én jelentkeztünk olvasóinknak az adventi napok eseményeivel, történéseivel, karácsonyi és újévi jókívánsággal. Az első cikkeket megelőzően több hónapon át folytak az előkészületek. Az első naptól kezdve az volt a célunk, hogy a szenttamási és a szenttamásiakat is érintő, érdeklő eseményekről tájékoztassunk pontosan, időben és tárgyilagosan. A magyar nyelvű tájékoztatás terén keletkezett űrt terveztük betölteni, megszűnt ugyanis a magyar nyelvű tájékoztatás a községünkben, és azóta sincs rajtunk kívül más, az anyanyelvünkön is tájékoztató médium. Pénz nélkül, csak szeretetből és tenni akarásból, rengeteg ráfordított idővel ezt nem könnyű csinálni, főleg felelősségteljesen és folyamatosan. A híreket, nyilatkozatokat legtöbbször fordítanunk kell, mert azok nem magyarul íródnak, hangzanak el, tehát fordítói feladatokat is ellátunk, és az évek folyaman sok tapasztalatra tettünk szert ezen a területen is. Ha visszatekintünk az elmúlt tíz évre, megállapíthatjuk, hogy sikerült megvalósitanunk a célunkat.

Statisztikai adatokat idézek, hiszen az évfordulókon ezt szinte kötelező megtenni, és van is mivel dicsekednünk, hiszen a megjelent tartalmak száma már magában is óriási (hírek, riportok, interjúk, felhívások, egyházi hírek, kommentárok, könyvismertetők stb. rengeteg képanyaggal). A www.szenttamas.rs címen kb. 7800 címszó alatt található anyag több tízezer fényképpel. Az elmúlt években beszámoltunk a községben történtekről, a vírus megjelenésétől kezdve foglalkoztunk az aktuális járványhelyzettel, tájékoztattuk olvasóinkat a járvánnyal kapcsolatos tudnivalókról, teendőkről, foglalkoztunk a távoktatással, a közösségünkben előforduló gondokkal, bemutattuk közösségünk mindennapjait, ünnepeit, sikereit, olvasói írásokat is közöltünk, megemlékeztünk jeles emberekről, többször szólítottunk meg embereket a környezetünkből, foglalkoztunk a szomszédos települések gondjaival, sikereivel is, hogy az ő életükbe is betekintést nyújtsunk. Már több mint három éve, hogy Szenttamáson Tibor atya gondoskodik lelki életünkről. Az első naptól kezdve befogadtuk, teret adtunk neki, hogy tájékoztassa a hívőket az egyházi történésekről, jeles egyházi napokról, ünnepekről. Úgy gondolom, ez a kapcsolat nagyon jó, és a jövőben is ápolni fogjuk, hogy az atya üzenetei sok emberhez eljussanak.

Sok értékes ember, közösségünk megbecsült tagja hagyott itt bennünket az elmúlt évben is, róluk is igyekeztünk megemlékezni.

Nagyon nehéz évet hagyunk magunk mögött, a megnyirbált támogatási eszközöket is számba véve sok más sem alakult úgy, ahogy terveztük, vagy éppen szerettük volna, de ettől függetlenül a tájékoztatás terén helytálltunk. Ez abból is kiderül, hogy ebben az évben az olvasottságunk majdnem a tavalyi szinten maradt, ami nagyon jó eredmény egy helyi tájékoztatási portál esetében ekkora településen. Sokkal többen olvassák a híreinket a közösségi oldalon keresztül, mert hírportálunkat a Facebookon is követhetik az olvasók, oldalunnak több mint 2 500 követője van. Temérdek anyagot kellett lefordítanunk, ami sok időt vett igénybe. Ez volt a kisebb gond. A másik nagy gond az anyagiakhoz fűződik. Az idei pályázatokon az előzőekhez viszonyítva a szenttamási község minimális, szimbolikus eszközöket hagyott jóvá számunkra. Itt megjegyezném, hogy mi voltunk az egyetlen magyar nyelven tájékoztató médium a pályázók között, és ez már évek óta így van. Az anyagiak hiánya miatt hírportálunk az újságírót az idei évben is csak tiszteletdíj ellenében és volontőrként tudta alkalmazni. Szerencsések voltunk, hogy egzisztenciális gondjait meg tudtuk oldani. Ennek az lett a következménye, hogy a tájékoztatás egy kicsit késik, de akkor is megmaradt.

Az elmúlt évek folyamán munkánkat támogatta Szenttamás önkormányzata, a Magyar Nemzeti Tanács, a Tartományi Kulturális, Tájékoztatási és Vallásügyi Titkárság, jó kapcsolat alakult ki a vajdasági magyar írott és elektronikus médiumokkal, a Vajdasági Magyar Újságírók Szövetségével, cikkeket vesznek át tőlünk községünk és más községek médiumai, közöttük külföldi sajtóorgánumok is.

Szeretnénk az olvasók igényeit és a technológiai fejlődést is követni, viszont a fejlesztés több anyagi eszközt és munkát igényel, s egyre nehezebb anyagi forrást biztosítani, de remélem, ezt az elkövetkező időszakban sikerül áthidalnunk. Nyitottak vagyunk a fiatalok iránt, csak keressenek meg bennünket, lehetséges, hogy munkát is tudunk majd biztosítani, hiszen ezt a munkát mellékkereseti lehetőségként is, de akár vállalkozásként is lehet végezni.

Hírportálunk az elmúlt tíz évben bebizonyította, hogy volontőrmunkával is lehet tájékoztatni az embereket, igaz, sok másból ellopott idővel, megértéssel és önzetlenséggel, alázattal, de megéri csinálni, kiderül ez a visszajelzésekből is, és a rengeteg leírt anyag újraolvasva összefoglalja egy időszaknak, a mi esetünkben az elmúlt tíz évnek a történéseit, eseményeit, ami már magában is jelentős közösségi érték. Terveztük és meg is szerkesztettük az idén az elmúlt tíz év anyagából válogatott kötetet. A Történesek rólunk című könyv a napokban jelenik meg, erről majd hamarosan tájékoztatjuk olvasóinkat.

Büszkék vagyunk arra, hogy hírportálunkon egy embernek állandó munkát biztosítottunk, szerény megélhetést hét éven keresztül folyamatosan. A munka mellett lehet tanulni is, és ezen érdemes elgondolkodni, változik a világ, nem árt a szakosítás, a továbbképzés, többet lát, hall az ember, többen megismerik, értékesebb lesz. Ezt tette munkatársunk, Paraczky László is, aki a Szenttamási Hírportálon végzett munkája mellett befejezte az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék alapképzését, az idén pedig elnyerte a Magyar Szó napilap az Év Újságírója díjat is, amire mi is büszkék vagyunk, és gratulálunk neki.

Illene bemutatni a csapatot is, amely mindezt megvalósítja:

Paraczky László újságíró, a hírportál tiszteletdíjas, de jobbára volontőr munkatársa, aki minden eseményen jelen van, így a leírtak első kézből valók és pontosak, dr. Horváth Futó Hargita, aki továbbra is önzetlenül segít és felügyel arra, hogy a leírtak a magyar nyelv nyelvhelyességi és helyesírási szabályainak megfelelően kerüljenek az olvasó elé (elfoglaltsága miatt, sajnos, egyre kevesebbet időt tud szánni hírportálunkra), és Németh Dezső, hírportálunk fő- és felelős szerkesztője, aki az anyagi és műszaki hátteret is biztosítja, napról napra frissíti az oldalt, fordít, beszámolókat, pályázatokat ír volontőr alapon. A Gion Nándor Emlékház honlapjának, a gionnandoremlekhaz.org honlapnak is szerkesztője, működtetője.

A helyi honlapokkal, a srbobran.rs, a srbobran.net, valamint a srbobrandanas.rs hírportállal szoros együttműködést valósítottunk meg, segítjük egymást, de együttműködünk a Magyar Szóval, a Pannon és az Újvidéki Televízióval is.

Nagyon sok minden van, amit még el lehetne érni, de ahhoz emberek és idő szükségeltetik, meg sokkal több munka és nagyobb anyagi támogatás. Mi nyitottak vagyunk az együttműködésre, fejlődésre.

Hálásak vagyunk támogatóinknak, hogy felismerték értékünket, támogattak bennünket, és remélem, újakra is számíthatunk.

Most, karácsony előestéjén szeretnék megköszönni minden támogatást, munkatársaimnak az önzetlen segítséget, családjaink megértését, amiért a hírportál működtetése következtében sokat mellőztük őket.

Kedves olvasóinknak kellemes karácsonyi ünnepeket, egészséget, nagyon boldog, sikeres új esztendőt kívánok.

Szenttamás, 2022. december 24.

Németh Dezső