Válsághelyzet

Szenttamas.rs

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

SZENTTAMÁS KÖZSÉG

RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA

Ikt. szám: 82-1-9/2021-I

Kelt: 2021. 04.01-én

Szenttamás,

Szabadság tér 2.

A katasztrófa kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetekben történő igazgatásról szóló törvény 43. szakasza alapján (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/18. szám), Szenttamás község területén a polgári védelem megszervezéséről és működéséről szóló határozat 9. szakasza alapján (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 6/2011. szám), A COVID-19 fertőző betegség megfékezésére és visszaszorítására vonatkozó intézkedésekről szóló rendelet (A SZK Hivatalos Közlönye, 151/2020-3., 152/2020-4., 153/2020-46., 156/2020-6., 158/2020-3., 1/2021-3., 17/2021-3., 19/2021-18. és 22/2021.szám), és Rendelet a vendéglátóipari objektumok nyitvatartási idejéről a COVID-19 fertőző betegség idején (SZK Hivatalos Közlönye 22/2021, 23/2021 és 25/2021. szám), Szenttamás Község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara (Válságtörzs) a járvány megfékezése érdekében meghozza az alábbi

 

H A T Á R O Z A T O T

 

1. A községi Válságtörzs COVID-19 fertőző betegség megfékezésére és visszaszorítására vonatkozó intézkedésekről szóló 82-1-6/2021 rendeletének értelmében és a 2021, március 22-i rendeletével összhangban a szolgáltatásnyújtás a vendéglátóipar területén, amely magában foglalja az étel- és italárusítást (éttermek, kávézók, bárok) csakis a „tolóablak szolgálat” működhet.

2. Azokban a vendéglátóipari objektimokban, ahol működik az ún, tolóablak szolgálat, a vásárló számára tilos a belépés, kötelesek gondot vezetni arról, hogy az épület előtt egyidőben nem tartózkodhat három személynél több, továbbá hogy az ott tartózkodó személyek kötelesek arcmaszkot viselni, és betartani az egymás közötti legalább 2 méteres távolságot.

3. Tilos a vendéglátóipari objektumokban a kerthelyiségek működése, és az itt tartózkodás.

4. Az említett objetumokban jól látható helyen ki kell függeszteni az előírt rendeletek betartásáért felelős személy adatait.

A fentebb előírt rendeleteket a megfelelő szervek ellenőrzik.

 

Radivoj Debeljački, parancsnok

Szenttamás község Rendkívüli Helyzetek Törzskara

szenttamas.rs