Verbászi hírek

Szenttamas.rs

 

Tiszta vizet a Duna−Tisza−Duna-csatornába

 

Terepszemlét és kerekasztal-megbeszélést szervezett pénteken a verbászi Ökológiai Mozgalom. Az összejövetel témái: a csatorna melletti élelmiszeripari üzemek és a verbászi szennyvíztisztítót üzemeltető cég műszaki együttműködésének továbbfejlesztése, valamint a szennyvíztisztító kapacitásának növelése.

Az összejövetel társszervezői: a Veolia Water Technologies Szerbia Kft., az ipari és kommunális víz- és szennyvíztechnológiák területén világelső Veolia Water Solutions & Technologies szerbiai leányvállalatának képviselői, valamint a verbászi szennyvíztisztító kiépítésével és működésével az EU által megbízott MISP cég belgrádi képviselői. A kerekasztal-megbeszélés résztvevői megtekintették a már működő szennyvíztisztítót, az üzemlátogatást követően pedig műszaki konzultációkat folytattak az élelmiszeripar szennyvíztisztításának lehetőségeiről a csatorna Cservenka és Szenttamás közötti szakaszán. A megbeszélésen jelen volt a Carnex, a Vital, a cservenkai cukorgyár, a Medela, a cservenkai Pannon és a szenttamási Reahem cég, a cservenkai Vodovod Közvállalat, valamint a verbászi Bačka Vízgazdálkodási vállalat képviselője.

A Veolia igazgatója, Nebojša Grbušić és munkatársai, valamint a víztisztító megbízott igazgatója, Rank Mitrović a jelenlévőknek először bemutatták a hatalmas kapacitású berendezéseket, ismertették azok műszaki lehetőségeit, majd több cég képviselője ismertette saját üzemi szennyvízelvezetési megoldásait, azaz eljuttatását a tisztitóig. A cégek egy részének van saját szennyvíztisztítója, és van aki már elkezdte a hálózat kiépítését. A legtöbben viszont még nem találtak megoldást a problémára.

Valamennyien egyetértettek abban, hogy kölcsönös érdek fűződik az együttműködéshez, ennek megfelelően pedig további kétoldalú találkozókról is megállapodtak.

Elhangzott, a szennyvíztisztító jelenleg negyed kapacitással működik, ami annyit jelent, hogy az optimális víztisztítási kapacitás elérése, az üzem működési költségeinek és ezáltal a tisztítási szolgáltatások árának csökkentése érdekében nagyon jó lenne összekapcsolni az érdekelt gyárakat. Leszögezték, a szennyvízcsatorna-hálózatra való csatlakozás iránti fokozottabb érdeklődés a vállalatok és a polgárok számára is sokkal kedvezőbb lenne, ugyanis a kapacitás növelésével jelentősen csökkenhet valamennyi felhasználó költsége. Cservenkán például olyannyira megnőtt az érdeklődés, hogy a tisztítóhoz vezető jelenlegi csatorna kapacitása kicsinek bizonyult, így hamarosan vagy vastagabbra kell cserélni a csöveket, vagy pedig kiépíteni a meglévővel párhuzamosan még egy csőrendszert.

A találkozón olyan megállapodás született, hogy a gyárak a lehető legrövidebb időn belül felmérik azt a szennyvízmennyiséget, amelyet el tudnak vezetni a víztisztítóig, mert ezzel egyidejűleg könnyen kiszámítható (lenne) a szennyvíztisztító kapacitása. Mindez pedig azért fontos, mert a 20 millió eurós víztisztító a gyárak és a polgárok szennyvizét megtisztítva engedné a csatornába. Megszűnnének tehát a szennyezési források, ezzel egyidejűleg pedig megoldódna a több mint 100 éve fennáló (és húzódó) csatornaszennyezési probléma.

A jelenlévők leszögezték, az üzem üzemeltetéséhez nyújtott támogatások a továbbiakban már nem tarthatók fenn külön kampány nélkül, hanem ösztönző intézkedésekkel be kell vonni a gazdaságot és a polgárokat is. Verbász községben a polgárok többsége hajlandó rákapcsolódni a szennyvízhálózatra, de a jelenlegi feltételek (értsd: túl magas költségek) nagyon sok embert elriasztanak a csatlakozástól. Mindenki abban bízik, hogy a gyárak egymásutáni rákapcsolódása a (közös) szennyvízhálózatra sokkal olcsóbb csatlakozási lehetőséget biztosít a háztartások számára.

 

P. L.

 szenttamas.rs